Limite de funcționare ale SNT

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

Starea optimă a SNT: LP = 64,0 ÷ 67,0 mil.Sm3 = 686.656.000 ÷ 718.843.000 kWh

Starea normală a SNT: LP este cuprins între 58,0 ÷ 64,0 mil.Sm3 = 622.282.000 ÷ 686.656.000 kWh sau LP este cuprins între 67,0 ÷ 70,0 mil.Sm3 = 718.843.000 ÷ 751.030.000 kWh

Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 52,0 ÷ 58,0 mil.Sm3 = 557.908.000 ÷ 622.282.000 sau LP este cuprins între 70,0 ÷ 72,0 mil.Sm3 = 751.030.000 ÷ 772.488.000 kWh

Starea de alertă a SNT: LP < 52,0 mil.Sm3 = 557.908.000 kWh  sau LP > 72,0 mil.Sm3 = 772.488.000 kWh

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport.

NotăValorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2020: PCS=10,729 kWh/Sm3.