Limite de funcționare ale SNT

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

Starea optimă a SNT: LP = 75,0 ÷ 78,0 mil.Sm3 = 802.800.000 ÷ 834.912.000

Starea normală a SNT: LP este cuprins între 68,0 ÷ 75,0 mil.Sm3 = 727.872.000 ÷ 802.800.000 kWh sau LP este cuprins între 78,0 ÷ 81,0 mil.Sm3 = 834.912.000 ÷ 867.024.000 kWh

Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 63,0 ÷ 68,0 mil.Sm3 = 674.352.000 ÷ 727.872.000 sau LP este cuprins între 81,0 ÷ 83,0 mil.Sm3 = 867.024.000 ÷ 888.432.000 kWh

Starea de alertă a SNT: LP < 63,0 mil.Sm3 = 674.352.000 kWh  sau LP > 83,0 mil.Sm3 = 888.432.000 kWh

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport.

NotăValorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2021: PCS=10,704 kWh/Sm3.