Limite de funcționare ale SNT

 

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

Starea optimă a SNT: LP = 62,0 ÷ 65,0 mil.Sm3 = 664.144.000 ÷ 696.280.000 kWh

Starea normală a SNT: LP este cuprins între 57,0 ÷ 62,0 mil.Sm3 = 610.584.000 ÷ 664.144.000 kWh sau LP este cuprins între 65,0 ÷ 68,0 mil.Sm3 = 696.280.000 ÷ 728.416.000 kWh

Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 52,0 ÷ 57,0 mil.Sm3 = 557.024.000 ÷ 610.584.000 kWh sau LP este cuprins între 68,0 ÷ 70,0 mil.Sm3 = 728.416.000 ÷ 749.840.000 kWh

Starea de alertă a SNT: LP < 52,0 mil.Sm3 = 557.024.000 kWh  sau LP > 70,0 mil.Sm3 = 749.840.000 kWh

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport.

NotăValorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2019: PCS=10,712 kWh/Sm3.