Transport intern si international gaze naturale

Conform H.G. nr. 334/2000 și Actului Constitutiv actualizat, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea - proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

Obiectul principal de activitate al Transgaz - cod CAEN 4950 - “Transporturi prin conducte” - activitate definită de lege ca fiind activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport gaze naturale (SNT) sau prin alte sisteme de transport. De asemenea, Transgaz desfășoară complementar și alte activități conexe/secundare pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și Actul Constitutiv, actualizat.

Potrivit cadrului de reglementare aplicabil sectorului de gaze naturale, Transgaz desfășoară activitatea de transport gaze naturale în baza legislației sectoriale specifice, a Acordului de concesiune încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr.668/2002, cu modificările și completările ulterioare și Licenţei nr. 1933 din 20.12.2013 pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de transport gaze naturale emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), valabilă până la data de 08.07.2032.

Activitatea de transport gaze naturale constituie serviciu public de interes național fiind inclusă în segmentul reglementat al pieței interne de gaze naturale. Serviciul de transport este prestat în regim de monopol natural pe bază de tarif reglementat, stabilit de către ANRE. Contractele pentru prestarea serviciilor de transport se încheie, de regulă, pe o perioadă de un an gazier, pe baza contractului cadru anexă la Codul reţelei pentru Sistemul Național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.16/27 martie 2013 cu modificările și completările ulterioare, la Ordinul președintelui ANRE nr. 130/24.06.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport gaze naturale din țările învecinate României, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv la Ordinul președintelui ANRE nr. 34/19.07.2016 privind Metodologia de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea – Negru Vodă, cu modificările și completările ulterioare.