Transport intern si international gaze naturale

Conform H.G. nr. 334/2000 și Actului Constitutiv actualizat, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul intern şi internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea - proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț  corespunzătoare obiectului de activitate.

Obiectul principal de activitate al Transgaz - cod CAEN 4950 - “Transporturi prin conducte” - activitate definită de lege ca fiind activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport gaze naturale (SNT) sau prin alte sisteme de transport. De asemenea, Transgaz desfășoară complementar și alte activități conexe/secundare pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și Actul Constitutiv, actualizat.

Potrivit cadrului de reglementare aplicabil sectorului de gaze naturale, Transgaz desfășoară activitatea de transport al gazelor naturale în baza legislației sectoriale specifice, a Acordului de concesiune încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr.668/2002, cu modificările și completările ulterioare și Licenţei nr.1933 din 20.12.2013 pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport a gazelor naturale emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), valabilă până la data de 08.07.2032, condiţiilor de valabilitate asociate.

Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes național fiind inclusă în segmentul reglementat al pieței interne de gaze naturale. Serviciul de transport este prestat în regim de monopol natural pe bază de tarif stabilit de către ANRE. Contractele pentru prestarea serviciilor de transport se încheie, de regulă, pe o perioadă de un an gazier, pe baza contractului cadru anexă la Codul reţelei pentru Sistemul Național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.16/27 martie 2013 cu modificările și completările ulterioare.