Transport intern gaze naturale

Transportul gazelor naturale în România are o vastă tradiție, prima conductă de transport gaze naturale din cadrul Sistemului Național de Transport a fost pusă în funcțiune în anul 1914.

Sistemul Național de Transport (SNT) are o acoperire la nivelul întregului teritoriu național și are o structură radial-inelară.

           Harta Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale

Sistemul Național de Transport este reprezentat de ansamblul de conducte magistrale, precum și de instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora, utilizate la presiuni cuprinse între 6 bar și 63 bar, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de producție sau a celor provenite din import și transportul acestora în vederea livrării către participanții de pe piața internă de gaze naturale, export, transport internațional etc.

Principalele componente ale Sistemului Naţional de Transport gaze naturale la 31.12.2023:

Denumire obiectiv/componentă SNT

U.M.

Valoare

Conducte magistrale de transport și racorduri de alimentare cu gaze naturale, din care:

-conducte de transport internațional  (Tranzit III)

-BRUA

km

13.962,55

183,54

481

Stații de reglare măsurare (SRM) în exploatare

buc

  1.162

(1.268 direcții măsurare)

Stații de comandă vane (SCV, NT)

buc

60

Stații de măsurare a gazelor din import/export (SMG) ( Giurgiu,  Medieșu Aurit,  Isaccea I, Isaccea 2, Negru Vodă  1, Negru Voda 2)

buc

6

Stații de măsurare amplasate pe conductele de tranzit gaze (SMG) ( Isaccea Tranzit III,  Negru Vodă III)

buc

2

 

Stații de comprimare gaze (SCG) ( Șinca, Onești, Siliștea, Jupa, Podișor, Bibești, Onești M, Gherăești)

buc

8

Stații de protecție catodică (SPC)

buc

1.081

Stații de odorizare gaze (SOG)

buc

1.071

 

Principalele componente ale SNT la 31.12.2023

Serviciul de transport gaze naturale oferă utilizatorilor reţelei servicii de acces la SNT în baza unor condiții şi clauze contractuale echivalente, nediscriminatorii şi transparente.

Contractele de transport semnate cu beneficiarii serviciilor sunt conforme contractului-cadru reglementat şi asigură cadrul legal pentru prestarea serviciilor ferme şi întreruptibile de transport.       

Prestarea serviciului de transport desemnează ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăsurate pentru şi în legătură cu rezervarea capacităţii de transport şi transportul prin SNT al cantităţilor determinate de gaze naturale.

Transportul cantităţilor de gaze naturale se realizează de la punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în SNT până la punctele de predare/preluare comercială de la ieşirea din SNT, gazele naturale necesare acoperirii pierderilor din SNT fiind în responsabilitatea Transgaz.