Managementul riscului

“Riscul e o alegere conştientă, nu o întâmplare a sorţii ....

 G.Tschampion  

  

Abordarea SNTGN TRANSGAZ SA cu privire la gestionarea riscurilor combină cunoștințele, expertiza și experiența personalului pentru a răspunde riscurilor actuale și a le anticipa pe cele viitoare.

Managementul Riscului este parte integrantă a procesului decizional la toate nivelurile și adaugă valoare sustenabilă atât prin creșterea probabilității de atingere a obiectivelor într-un mod eficient și eficace cât și prin reducerea impactului negativ al activităților operaționale asupra mediului înconjurător, intensificând în același timp efectele pozitive pentru oameni și natură.

SNTGN TRANSGAZ SA își reevaluează continuu portofoliul de riscuri într-un cadru structurat, sistematic și de actualitate care este susținut de următorii piloni:

 
risc

  • Strategia privind Managementul Riscurilor, 2021-2025, document ce promovează previziunea, pregătind astfel societatea să prospere într-un mediu incert. Strategia stabilește atitudinea și abordarea companiei față de riscuri, limita de toleranță la risc, strategia adoptată pentru răspunsul la risc, viziunea, obiectivele specifice și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora;
  • Procedura de sistem PS 05 SMI Managementul Riscului: stabilește un set unitar de reguli pentru gestionarea riscurilor și pentru întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri;
  • Profilul de risc: oferă o imagine de ansamblu, cuprinzând evaluarea generală, documentată și prioritizată a riscurilor identificate cu care se confruntă societatea. Profilul de risc al SNTGN TRANSGAZ  se actualizează anual;
  • Limita de tolerantă la risc: reprezintă nivelul de expunere la risc asumat de societate;
  • Deciziile interne de numire și Regulamentele de organizare și funcționare ale  Comisiei de Monitorizare și Echipei de Gestionare a Riscurilor.
  • Declarația – angajament cu privire la Managementul Riscului  2021-2025