Managementul riscului

“Riscul e o alegere conştientă, nu o întâmplare a sorţii ....

 G.Tschampion  

 

MANAGEMENTUL RISCULUI

 

 

SNTGN TRANSGAZ SA pune accent pe educație în domeniul riscului și dorește să construiască o cultură organizaţională care să modifice modelul de risc de la o abordare reactivă la un model de guvernanţă proactivă a riscurilor.

 

Managementul Riscului este un proces continuu şi ciclic bazat pe analiza  mediului  intern şi extern în care se desfăşoară activitatea societății.

SNTGN TRANSGAZ SA își reevaluează continuu portofoliul de riscuri existente, identificând noi expuneri și adăugând valoare societății prin aplicarea în mod corespunzător, a celor mai bune și eficiente strategii de risc. 

 

Necesitatea ca Managementul Riscului să devină parte integrantă a managementului general este un obiectiv important al societății. În acest scop este creat un cadru organizațional eficient și eficace susținut de următorii piloni:

 

  • Declarația – angajament cu privire la Managementul Riscului
    risc
  • Strategia de Managementul Riscurilor, document ce stabilește atitudinea și abordarea companiei față de riscuri, limita de toleranță la risc, strategia adoptată pentru răspunsul la risc, viziunea, obiectivele specifice și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora;
  • Procedura de sistem PS 05 SMI Managementul Riscului: stabilește un set unitar de reguli pentru gestionarea riscurilor și pentru întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri;
  • Profilul de risc: oferă o imagine de ansamblu, cuprinzând evaluarea generală, documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă societatea. Profilul de risc al SNTGN TRANSGAZ, se actualizează anual;
  • Limita de tolerantă la risc: reprezintă nivelul de expunere la risc ce este asumat de societate;
  • Deciziile interne de numire și Regulamentele de organizare și funcționare ale Comisiei de Monitorizare și Echipei de Gestionare a Riscurilor.