IPO Transgaz

Istoria IPO-ului TRANSGAZ începe cu programul "O piaţă puternică – dezvoltarea pieţei de capital" pe care Guvernul României l-a iniţiat în vederea listării la Bursa de Valori a unor companii aflate în portofoliul statului român şi prin care TRANSGAZ urma să ofere public acţiuni reprezentând 10% din capitalul social care ar rezulta în urma majorării prin oferta de acţiuni nou emise.

Când am pornit acest proiect, speram să fie o reuşită, dat fiind faptul că TRANSGAZ este compania din sectorul gazelor naturale al cărei renume este susţinut atât de profilul favorabil de afaceri în calitate de unic operator licenţiat de transport gaze naturale, de profilul financiar robust dar şi de sprijinul guvernamental indirect asociat statutului de monopol natural din România şi importanţa strategică pentru sectorul energetic.
IPO-ul TRANSGAZ este o premieră! Şi aceasta datorită faptului că este IPO-ul cu cea mai mare valoare a acţiunilor puse în vânzare, respectiv 225,96 milioane lei, IPO-ul cu cea mai mare cerere de acţiuni din istoria României şi primul IPO din istoria Bursei de Valori Bucureşti căruia îi sunt ataşate drepturi de alocare.Succesul uriaş înregistrat de IPO-ul TRANSGAZ, în care cele 1.177.384 de acţiuni puse în vânzare au fost suprasubscrise de peste 28 de ori, este rezultatul unei strategii dinamice, coerente, pe care acţionarul Ministerul Economiei şi Finanţelor a stabilit-o în privinţa admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Transgaz pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.
Conducerea societăţii împreună cu Intermediarul Raiffeisen Capital & Investment şi cu consultanţii tehnici, juridici şi financiari au  reuşit prin eficienţa activităţii desfăşurate să materializeze această strategie într-un succes ce a scris istorie pe piaţa de capital din Romînia.
Lăsând în urmă drumul parcurs, care nu a fost deloc uşor, pentru că au fost multe aspecte de soluţionat în privinţa cadrului de reglementare ce vizează activitatea companiei, ne bucurăm de interesul enorm pe care investitorii mari şi mici, străini şi români l-au manifestat pentru investiţia în acţiunile companiei, fapt ce întăreşte credibilitatea şi poziţia companiei pe piaţa de capital şi în mediul de afaceri intern şi internaţional.Prin valoarea sa, IPO-ul TRANSGAZ a adus un suflu nou pe piaţa de capital, contribuind astfel la creşterea capitalizării acesteia , după ce timp de câteva luni bursa a trecut prin mai multe corecţii. 
Ce înseamnă acest succes pentru companie? Este o întrebare la care se poate răspunde simplu: înseamnă fonduri suplimentare pentru susţinerea financiară a programelor investiţionale de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a SNT, înseamnă o recunoaştere a valorii şi performanţelor economico-financiare ale companiei, o sursă de identificare şi atragere a unor noi parteneri de afaceri şi nu în ultimul rând înseamnă o cale de creştere a transparenţei şi eficienţei economice ce în mod cert, va conduce la sporirea randamentului investiţiei în acţiunile companiei.
Şi la ce ne obligă acest succes? Este într-adevar o întrebare, pe care fiecare invingător şi-ar adresa-o, mai ales că acest succes se leagă de miile de investitori care au avut încredere în Transgaz, atunci cînd au subscris acţiunile. În acest nou context, de societate listată la Bursa de Valori, managementului companiei îi revine misiunea de a de a elabora şi implementa strategii de dezvoltare reale şi eficiente, de a gestiona cu eficacitate maximă  şi maximă transparenţă resursele financiare, materiale şi umane ale societăţii, pentru a sprijini şi întări încrederea investitorilor în eficienţa investiţiei făcute de aceştia.
Şi pentru că în tot acest proces nu am fost singuri, se cuvine să mulţumim pentru implicarea şi sprijinul acordat Ministerului Economiei şi Finanţelor, personal Domnului Ministru Varujan Vosganian, Consiliului de Administraţie al SNTGN Transgaz,Intermediarului Raiffeisen Capital & Investment, întregii echipe de consultanţi în domeniile juridic, financiar, tehnic şi de advertising precum şi tuturor angajaţilor companiei.

CONDUCEREA SNTGN TRANSGAZ SA

Documente ataşate: