Calitatea gazelor

CERINTE MINIME DE CALITATE A GAZELOR NATURALE

Cerințele minime de calitate a gazelor naturale prevăzute în Anexa 5 la Regulamentul de măsurare ale gazelor naturale tranzacționate în Romania, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr 62/24.06.2008 și actualizat la data de 30.06.2011 și modificat prin Ord. ANRE 80/21.05.2020, sunt următoarele:

1. Compozitia chimica a gazelor naturale:

Denumirea si formula chimica a componentilor

Continut în % molare

metan (C1)

minim 85

cu exceptia 11

etan (C2)

maxim 10

propan (C3)

maxim 3,5

butan (C4)

maxim 1,5

pentan (C5)

maxim 0,5

hexan (C6)

maxim 0,1

heptan (C7)

maxim 0,05

octan (C8) si hidrocarburi superioare (C9)

maxim 0,05

azot (N2)

maxim 10

dioxid de carbon (CO2)

maxim 8

oxigen (O2)

maxim 0,02

hidrogen sulfurat (H2S)

maxim 6,8 mg/m3

etilmercaptan (C2H5SH)1

minim 8 mg/m3

sulf total pe o perioada scurta

maxim 100 mg/m3

2. Punct de roua al apei (°C): maximum -15°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala2;
3. Punct de roua al hidrocarburilor (°C): maximum 0°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala3;
4. Valoarea minima admisa pentru puterea calorifica superioara repartizata la volum este 7.840 Kcal/m3;
5. Temperatura maxima admisa a gazelor naturale: 50°C;
6. Continutul de impuritati mecanice (g/m3): maximum 0,05;

Nota:
1 Cu exceptia gazelor livrate pentru chimizare, pentru care gradul de odorizare se stabileste de comun acord.
11 Cu exceția conținutului în % molare de minimum 70 pentru compoziția gezelor naturale de la:

  1.     punctele de intrare în SNT: PM0296 Mamu (Crețeni), PM0083 Abrămuț, PM0079 Cărani, PM0017 Scăieni Compresoare 54; dacă este cazul, lista se actualizează în baza unui studiu comun realizat de producătorul de gaze naturale și de operatorul de transport și de sistem;
  2.     punctele fizice de ieșire din SNT, prin care sunt vehiculate și gaze naturale provenite din punctele prevăzute la lit. a);
  3.     punctele de predare-preluare comercială unde se predau gazele naturale către clienții racordați direct în conductele de alimentare în amonte, precum și către sistemele de distribuție”

2 Cu exceptia livrarilor de gaze naturale catre consumatorii racordati direct la conductele colectoare din amonte. 
3 Cu exceptia livrarilor de gaze naturale catre consumatorii racordati direct la conductele colectoare din amonte.

Informatii suplimentare cu privire la obligatiile si drepturile agentiilor economici de pe piata gazelor naturale din România cu privire la masurarea si conversia cantitatilor de gaze naturale în unitati de energie sunt disponibile în Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate în România.

Ord. 80/21.05.2020

DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI DE RETEA

cu privire la conditiile de calitate a gazelor naturale tranzactionate si respectiv a cerintelor de presiune în punctele de intrare în / iesire din SNT în baza contractului cadru de transport

În conformitate cu Cap. 5 Calitatea gazelor naturale din Anexa 9 Condiţii tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea în/ieşirea din SNT la Codul Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale , 5.1. (1) Gazele naturale, tranzacţionate prin punctele de intrare/ieşire în/din SNT, trebuie să fie conforme cu condiţiile minime de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

În conformitate cu art. 12 din Anexa 1-2 CONTRACT de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieşire din SNT, art. 13 din Anexa nr. 1 la CONTRACT de transport al gazelor naturale aferent punctelor de intrare în SNT și Art. 62 (1),  din Codul Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale, drepturile si obligatiile utilizatorului de retea cu privire la conditiile de calitate a gazelor naturale, sunt urmatoarele:

 

Utilizatorul de retea

Drept

să refuze să preia în punctele de ieşire din SNT gazele naturale care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute în Condiţiile tehnice;

Obligatie

să livreze gazele naturale la intrarea în SNT cu respectarea condiţiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în Condiţiile tehnice;

să accepte o reducere temporară a nominalizării/renominalizării confirmate:

a) în cazul în care OTS nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate de UR în SNT din cauza faptului că acestea nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare;

Atât puterea calorifica superioara anuala medie (calculata ca medie ponderata cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare masurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat) cât si cerintele de presiune (presiunea minima si maxima) relevante pentru accesul la sistem sunt publicate pentru fiecare punct relevant la: www.transgaz.ro/ro/informa%C8%9Bii-clien%C8%9Bi/puncte-fizice-de-intrareiesire

În conformitate cu clauzele Acordurilor de Interconectare încheiate cu OTS adiacenți, cerințele minime de calitate a gazelor naturale în punctele de interconectare sunt următoarele:
-    PI Csanádpalota
-    PI Ruse – Giurgiu  
-    PI Isaccea 1/Orlovka 1
-    PI Negru Voda I/Kardam
-    PI Ungheni