Rezervare de capacitate incrementală în SNT

Rezervare de capacitate incrementală în SNT prin derularea proceselor de capacitate incrementală având ca obiect puncte de intrare/ieșire în/din SNT, altele decât punctele de interconectare, ce urmează a fi create/dezvoltate prin intermediul proiectelor incluse în planurile de investiții și de dezvoltare a SNT pentru următorii 10 ani.

  1. Aviz ANRE nr 13_22062017 procedura rezervare capacitate puncte viitoare
  2. Cerere pentru capacitate incrementală (formular)
  3. Documente care atestă eligibiltatea solicitanților – (listă)
  4. Declarație pe propria răspundere – privind eligibilitatea – (formular)
  5. Declarație pe propria răspundere - privind calitatea gazelor – (formular)