Procesul de capacitate incrementală - PM VADU

Proces de capacitate incrementală în derulare

     Procesul de capacitate incrementală - PM VADU – Etapa neangajantă

 1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală pentru PM VADU– Etapa neangajantă
 2. Informații privind desfășurarea procesului de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare în SNT din Marea Neagră – PM VADU - Etapa neangajantă
 3. Cerere pentru capacitate incrementală (formular - Etapa neangajantă)

     Procesul de rezervare de capacitate incrementală - PM VADU – Etapa angajantă

 1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală pentru PM VADU – Etapa angajantă
 2. Documentația privind desfășurarea procesului de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare în SNT din Marea Neagră – PM Vadu - Etapa angajantă
 3. Anexa 1 - Cerere de rezervare capacitate incrementală (formular - Etapa angajantă) - înlocuit cu formularul de la punctul 3.1
 4. Anexa 2 - Contract-cadru de transport pentru rezervarea de capacitate incrementală
 5. Anexa 3 – Model scrisoare de garanție de participare (formular)
 6. Anexa 4 – Model scrisoare de garanție – penalizare drept de retragere (formular)
 7. Declarația pe propria răspundere – privind eligibilitatea (formular)
 8. Declarația pe propria răspundere – privind calitatea gazelor (formular)
 9. Anunț privind încheierea procesului de capacitate incrementală pentru PM VADU
 10. Anunț privind încheierea procesului de rezervare de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare în SNT - PM VADU, după data confirmării

ERATA

Procese de capacitate incrementală încheiate

Click pentru afisare/ascundere