Norme interne

  • Regula internă - Transgaz: Cerințe minime pentru elaborarea documentației tehnico-economice referitoare la proiecte, execuția și achiziția instalațiilor tehnologice ale stațiilor de reglare și măsurare a gazelor naturale cu o capacitate de peste 4000 mc / h (flux necorectat) - revizuirea 1