Programul de functionare al companiei

 

 Programul de funcționare al SNTGN TRANSGAZ SA a fost stabilit astfel:

 

 • la sediul SNTGN TRANSGAZ SA și al subunităților componente programul de lucru cuprinde câte 8 ore de prezență/salariat în intervalul orar 7.00 - 16.00, cu mențiunea că este obligatorie prezența a cel puțin unui angajat în cadrul fiecărui compartiment;
 • la Serviciul Dispecerizare, la Dispeceratele Teritoriale din cadrul Exploatărilor Teritoriale și la Dispeceratul Comercial din cadrul Direcției Operare-PVT programul de lucru este următorul:
 • schimbul I între orele 7.00 - 19.00
 • schimbul II între orele 19.00 - 7.00 ;
 • la punctele de lucru  unde se lucrează în condiții de tură de 12 ore, programul de lucru este următorul:

                       -  schimbul I între orele 7.00 - 19.00,

-  schimbul II între orele 19.00 - 7.00 ;

 • la Serviciul Tranzacționare – Departament Operare:
 • prima tură în intervalul orar 7.00 - 16.00,
 •  a doua tură în intervalul orar 14.00 - 22.00;
 • la punctele de lucru cu program de 3 schimburi:
 • schimbul I între orele 7.00 - 15.00,
 • schimbul II între orele 15.00 - 23.00,
 •  schimbul III între orele 23.00 - 07.00;
 • pentru personalul care asigură paza la sediul SNTGN Transgaz SA și subunități :
 •  schimbul I între orele 7.00 - 19.00,
 • schimbul II între orele 19.00 - 7.00 ;
 • la subunitățile SNTGN Transgaz SA (sectoare, stații de comprimare, centre de instruire profesională) care nu au sisteme de pontaj electronic : 7.30 - 15.30;
 • operatorii de transport pe conducte și reglare gaze care au atribuții de citire și transmitere parametrii de la SRM-uri, fără personal și personalul TESA de la sectoare și SMG-uri, responsabilul cu analiza gazelor și personalul din cadrul Serviciului Transport Gaze Naturale de la exploatările teritoriale care au ca sarcini de serviciu centralizarea, procesarea și transmiterea de date pentru Platforma Internațională GMOIS, progarmul de lucru este între orele 7.00 - 15.00;
 • activitatea de la Registratura SNTGN Transgaz SA din Piața CI Motaș, programul de lucru este între orele 7.00 - 17.00.