Organizare

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, Actul Constitutiv și propriul Regulament de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul de Administrație.

SNTGN Transgaz SA s-a înființat în anul 2000, în baza H.G. nr. 334/28 aprilie 2000, privind reorganizarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194/04.05.2000.

SNTGN TRANSGAZ SA are în structura sa entități funcționale (departamente, direcții, servicii, birouri, compartimente, etc.) și entitate de producție (exploatări teritoriale, sectoare, laboratoare, ateliere, etc.),  constituite în baza normelor de structură aprobate de Consiliul de Administrație.

SNTGN TRANSGAZ SA îşi desfăşoară activitatea în următoarele locaţii:

 • Sediul SNTGN Transgaz SA: Municipiul Mediaş, str. Piaţa C.I. Motaş nr. 1, jud. Sibiu, cod 551130;
 • Departamentul Exploatare şi Mentenanţă: Municipiul Mediaş, str. George Enescu nr.11, jud. Sibiu, cod 551018;
 • Departamentul Proiectare şi Cercetare: Municipiul Mediaş, str. Unirii nr. 6, jud. Sibiu, cod 550173;
 • Direcţia Operare Piaţă Gaze Bucureşti: Municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţi nr.30, sector 1, cod 010573;
 • Reprezentanţa SNTGN Transgaz SA –România: Municipiul Bucureşti, Bld. Primăverii, nr.55;
 • Reprezentanţă SNTGN Transgaz SA Bruxelles–Belgia: Bruxelles, str. Luxembourg nr. 23;
 • Direcția Inspecție Generală: Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei, nr.155, sector 1, cod 010073;
 • Ateliere Proiectare Cercetare Brașov, str. Nicolae Titulescu Nr. 2;
 • Sediu secundar SNTGN Transgaz SA: Mediaș, str. I.C. Brătianu nr.3, bl. 3, ap.75, jud. Sibiu.

 

Subsidiarele SNTGN Transgaz SA în Republica Moldova sunt:

 • Societate cu Răspundere Limitată „EUROTRANSGAZ”: Șoseaua Balcani, nr.7/E, extravilan, sat Ghidighici, mun Chișinău, Moldova;
 • Societate cu Răspundere Limitată „VESTMOLDTRANSGAZ”: Șoseaua Balcani, nr.7/E, extravilan, sat Ghidighici, mun Chișinău, Moldova.

 

SNTGN Transgaz SA are în componenţă 9 exploatări teritoriale şi o sucursală:

 • Exploatarea teritorială Arad, str. Poetului nr. 56, localitatea Arad, jud. Arad, cod 310369;
 • Exploatarea teritorială Bacău, str. George Bacovia nr. 63, localitatea Bacău, jud. Bacău cod 600238;
 • Exploatarea teritorială Brăila, str. Ion Ghica nr. 5, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod 810089;
 • Exploatarea teritorială Brașov, str. Griviței nr. 102A, localitatea Braşov, jud. Braşov, cod 500449;
 • Exploatarea teritorială Bucureşti, str. Lacul Ursului nr. 24, sector 6, Bucureşti, cod 060594;
 • Exploatarea teritorială Cluj, str. Crişului nr. 12, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400597;
 • Exploatarea teritorială Craiova, str. Arhitect Ioan Mincu nr. 33, localitatea Craiova, jud. Dolj, cod 200011;
 • Exploatarea teritorială Mediaş, str. George Cosbuc nr. 29, localitatea Mediaş, jud. Sibiu, cod 551027;
 • Exploatarea teritorială Constanţa, str. Albastră nr. 1, localitatea Constanţa, jud. Constanţa, cod 900117;
 • Sucursala Mediaş, Şoseaua Sibiului nr. 59, localitatea Mediaş, jud. Sibiu.

                                                                                          

                     Harta organizării teritoriale a SNTGN Transgaz SA

Actuala structură organizatorică este una de tip mixt: ierarhică – funcțională cu stat major, combinată cu elemente ale structurii matriciale. În acest mod se îmbină avantajele unei structuri piramidale: unitate de acțiune, unitate de concepție, corelare a obiectivelor, armonizare a resurselor, standardizare a procedurilor, ansamblu informațional operativ, eficiență, disciplină, etc. cu acelea ale unei structurii funcționale: utilizare optimă a specialiștilor, aplicare a “celor mai bune practici” (metodologii, proceduri), autonomie funcțională și operațională, inițiativă, etc.

De asemenea, structura actuală asigură echilibrul descentralizare – autonomie: coborâre a răspunderii la cel mai jos nivel, conducere prin obiective/bugete, strategie pe termen mediu și lung bine conturată.

SNTGN TRANSGAZ SA este condusă de Adunarea Generala a Acționarilor și de Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație deleagă conducerea societății către Directorul General. Directorul General reprezintă societatea în relația cu terții.

Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii SNTGN TRANSGAZ SA în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusiv rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile entităților funcționale și de producție sunt prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

 

Structura de organizare a SNTGN Transgaz SA