Obiect de activitate

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000, este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul său.

"TRANSGAZ" S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

"TRANSGAZ" S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu,  putând achiziţiona gaze din producţia internă sau din import doar Ïn scopul consumului tehnologic propriu sau al echilibrãrii Sistemului National de Transport.

"TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător.

DATE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI

Denumire: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaş      
               
Adresa: P-ţa C.I.Motaş, Nr.1, cod 551130, Mediaş, Jud.Sibiu

ORC: J32/301/2000

C.I.F.: RO 13068733

C.U.I.: 13068733

_______________________________________________________________________________________________

Documente ataşate: