Obiect de activitate

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000, este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul său. Acțiunile "TRANSGAZ" S.A. sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, simbol bursier-TGN, categoria Premium.

"TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

"TRANSGAZ" S.A. desfășoară următoarele activități:

  • Transportul intern al gazelor naturale activitate reglementată de monopol, cu tarife stabilite în baza metodologiei emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
  • Transportul internațional al gazelor naturale - activitate nereglementată realizată prin conducte dedicate, cu tarife stabilite în conformitate cu contractele comerciale încheiate între părți;
  • Dispecerizarea gazelor și cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului gazelor naturale.

"TRANSGAZ" S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu,  putând achiziţiona gaze din producţia internă sau din import doar Ïn scopul consumului tehnologic propriu sau al echilibrării Sistemului Național de Transport gaze naturale.

DATE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI

Denumire: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA  
            
Adresa: Piaţa C.I.Motaş, Nr.1, cod 551130, Mediaş, Jud.Sibiu

ORC: J32/301/2000

C.I.F.: RO 13068733

C.U.I.: 13068733

_______________________________________________________________________________________________

Documente ataşate: