Istoric si personalitati

MOMENTE SEMNIFICATIVE PRIVIND ISTORIA GAZELOR NATURALE DIN ROMÂNIA 

Evoluţia Societăţii Naţionale de transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. este determinantă pentru evoluţia industriei gaziere din România.

În România, gazul metan a fost descoperit în anul 1909, în zona Sărmăşel, judeţul Mureş.O activitate organizată în industria gazelor naturale a debutat în România la începutul secolului XX, când, pe baza primelor descoperiri, rezervele comerciale au fost puse în producţie şi astfel, s-au efectuat livrări comerciale de gaze în scopuri casnice şi industriale (pentru iluminat, încălzit şi producerea de metanol, carbonat de sodiu şi negru de fum).

Prima organizaţie de profil , din România şi din Europa, sub denumirea "Erste Siebenbuergische Erdgas Aktiengesellschaft - Prima Societate Transilvăneană pentru conductul gazului pe pământ", a luat fiinţă în 1912 la Turda care, având prevăzut în obiectul de activitate transportul şi valorificarea gazelor naturale din zăcământul Sărmăşel, a început construirea unei conducte de transport gaz metan, în lungime de 55 km şi diametrul de 153 mm de la Sărmăşel la Turda, lucrările fiind finalizate în anul 1914.

                                             

În anul 1915, la 26 noiembrie, se înfiinţează societatea Ungarische Erdgas-Gesellschaft AG, cu sediul la Budapesta, având ca acţionar majoritar un sindicat condus de Deutsche Bank din Berlin, care avea ca scop exploatarea, transportul şi distribuţia gazelor din Transilvania - prima societate integrată din Europa.

În anul 1917, oraşul Turda devenea primul oraş din Europa iluminat cu gaz natural.

În perioada 1917 – 1925 s-a realizat alimentarea cu gaz metan a primelor oraşe din Transilvania: Turda, Târnăveni şi Mediaş.

Necesitatea reglării presiunii gazelor la livrarea acestora din conductele de transport către societăţile de distribuţie sau consumatorilor industriali a impus montarea, în anul 1925 la Mediaş a primei staţii de reglare măsurare-predare a gazelor naturale.

                                                

Instalaţii similare s-au montat în anii 1927 – 1928 la Turda şi Câmpia Turzii.

Scăderea presiunii gazelor naturale, în zăcământul Sărmăşel, a determinat necesitatea comprimării gazelor naturale pentru asigurarea cu gaze a oraşului Turda. Astfel în anul 1927 se monta prima staţie de comprimare din Europa, la Sărmăşel.

                                                

Pe lângă construirea în Transilvania a unor conducte de transport gaze naturale, în Muntenia s-au construit 2 conducte pentru transportul gazelor asociate din câmpurile de petrol, către consumatorii rezidenţiali şi industriali din localităţile Câmpina (1927) şi Ploieşti (1928).

Construirea conductelor magistrale a evoluat şi a fost influenţată de dorinţa comunităţilor locale de a utiliza noul combustibil.

Transportul gazelor naturale în România, în perioada de început a activităţii gaziere (1917 – 1942), s-a dezvoltat pe trasee cu caracter relativ, local/individual (zăcământ-consumator).

Începerea celui de al doilea război mondial a determinat creşterea cererii de energie primară pentru susţinerea acestuia. Se poate considera că, acesta a fost momentul care a determinat trecerea de la o utilizare locală a gazelor naturale la una regională (alimentarea cu gaze, din zăcămintele amplasate în Bazinul Transilvaniei, a Bucureştiului şi a localităţilor situate pe valea Prahovei).

În anul 1943 a început alimentarea cu gaze a Bucureştiului din două zăcăminte, Măneşti şi Vlădeni situate pe Valea Prahovei.

Prin punerea în funcţiune a conductei de transport Botorca – Bucureşti, în lungime de 295 km , cu diametre cuprinse între 250 si şi 400 mm, în anul 1947, Bucureştiul a fost alimentat cu gaze naturale şi din zăcăminte situate în Bazinul Transilvaniei.

În anul 1958 se construieşte primul depozit de înmagazinare a gazelor naturale din România, la Ilimbav, judeţul Sibiu. Depozitul a permis preluarea vârfurilor de consum sezoniere şi orare, acest moment semnificativ constituind şi o premieră europeană.

Un an mai târziu (1959), România devenea prima ţară exportatoare de gaze naturale din Europa, prin încheierea acordului interguvernamental între România şi Ungaria pentru livrarea gazelor naturale.

În anul 1965, România devenea prima ţară din Europa care a construit o staţie de comprimare amplasată pe o conductă magistrală, la Băţani, care a fost dotată cu turbo-compresoare.

Creşterea continuă a cererii de gaze a condus la montarea, în perioada 1965 - 1985, a 6 staţii de comprimare pe conductele de transport, care erau echipate cu 21 agregate de comprimare şi o putere totală, instalată, de 77550 CP.

Importul gazelor naturale din Federaţia Rusă a început în anul 1979, după ce în anul 1976 s-a atins un vârf de consum al gazelor naturale provenite din zăcămintele libere (neasociate petrolului) de 32,7 miliarde mc.

Tranzitul internaţional de gaze naturale în Balcani a demarat la 29 noiembrie 1970, la Giurgiu, odată cu semnarea "Convenţiei Interguvernamentale româno-bulgare pentru tranzitare de gaze din URSS în Bulgaria".
În anul 1974 a fost finalizată conductă de tranzit cu Dn 1000, în lungime de 190 km pentru tranzitarea de gaze către Bulgaria.

În anul 1986, la Moscova, se semnează "Convenţia între Guvernul României şi al URSS privind tranzitul pe teritoriul României a gazelor naturale din URSS către Turcia, Grecia şi alte ţări", care prevedea construirea de către partea română a unei conducte de Dn 1200, în lungime de 190 km.
Zece ani mai târziu, se semnează o nouă Convenţie interguvernamentală româno-rusă pentru extinderea capacităţii conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României şi creşterea livrărilor de gaze naturale din Federaţia Rusă în România.

Anul 2000 a reprezentat un an de răscruce în evoluţia industriei gaziere din România. În conformitate cu Hotărârea nr. 334 /28 aprilie 2000, a Guvernului României, Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. Mediaş a fost restructurată şi reorganizată, prin separarea completă a principalelor activităţi din "lanţul de gaze" în entităţi separate:

  • două societăţi naţionale - "TRANSGAZ" S.A. Mediaş (pentru transportul gazelor naturale) şi "DEPOGAZ" S.A. Ploieşti (pentru depozitarea gazelor naturale)
  • două societăţi comerciale de distribuţie a gazelor naturale - "DISTRIGAZ NORD" S.A. Tg. Mureş şi "DISTRIGAZ SUD" S.A. Bucureşti
  • o societate comercială de exploatare - producţie - "EXPROGAZ" S.A. Mediaş.

-----------------------

UEG - “Societatea ungară de gaz metan”

“SONAMETAN” – Societatea anonimă de gaz metan

Întreprinderea de exploatare a conductelor magistrale de gaz metan Mediaş

Regia autonomă “Romgaz”

Societatea naţională “Romgaz”

Societatea naţională “TRANSGAZ”

 

PERSONALITATI

 

 

C. I. Motas (1887-1976) a fost cel mai longeviv director general din istoria sectorului gazier, ocupând aceasta functie în perioada 1919 – 1945, fiind un mare inginer, un mare manager, un mare strateg, un mare om care si-a dedicat viata activitatii gaziere din România.

 

 

 

 

 

AUGUSTIN VANCEA (1892-1973) a fost una dintre cele mai stralucite personalitati din domeniul cercetarilor geologice, inginer doctor care a activat în Centrala Gazului Metan Medias.Prin cercetarile sale geologice si importanta acestora pentru stiinta, pentru proiectarea exploatarii zacamintelor de gaz metan, Augustin Vancea a devenit în anul 1963 membru corespondent al Academiei Române.

 

 

 

VIRGIL N.POPOVICI (1924-1984), datorita valorii sale recunoscute si a meritelor în munca, a cunoscut o ascensiune continua în plan profesional, fiind ales membru al Comitetului Uniunii Internationale de Gaze si al Secretariatului acestui comitet. Doctor inginer în domeniul forajului sondelor, el a repreznetat tara noastra la diferite reuniuni si congrese internationale de petrol si gaze.

 

 

 

 

 

OPRESCU N.OPREA (1906-1988), recunoscut ca „tata al forarilor de la gaz metan”, în aproape cinci decenii de activitate, opera sa a fost concretizata în saparea a sute de sonde care au asigurat si asigura în continuare industria româneasca cu gaze, în descoperirea de noi zacaminte de hidrocarburi, dar mai ales oprirea unor eruptii puternice si rezolvarea a nenumarate accidente tehnice dificile, care cereau mult curaj, energie si profesionalism.