Internal rules

  • Internal rule - Transgaz: Minimum requirements for the elaboration of the technical-economic documentation regarding projects, the execution and the acquisition of the technological installations of the stations of regulation and measurement of natural gas with a capacity of over 4000 mc / h (uncorrected flow) - the revision 1

 

  • Regula internă - Transgaz: Cerințe minime pentru elaborarea documentației tehnico-economice referitoare la proiecte, execuția și achiziția instalațiilor tehnologice ale stațiilor de reglare și măsurare a gazelor naturale cu o capacitate de peste 4000 mc / h (flux necorectat) - revizuirea 1