Procesul de capacitate incrementală în PM TUZLA

Procese de capacitate incrementală în derulare

Procesul de capacitate incrementală în punctul TUZLA – Etapa neangajantă

 1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală în punctul TUZLA – Etapa neangajantă;
 2. Informații privind desfășurarea procesului de capacitate incrementală în punctul de intrare/ieșire în/din SNT preconizat a fi creat în zona localității Tuzla - Etapa neangajantă;
 3. Cerere pentru capacitate incrementală (formular - Etapa neangajantă)

Procesul de capacitate incrementală în punctul TUZLA – Etapa angajantă

 1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală în punctul TUZLA – Etapa angajantă
 2. Documentația privind desfășurarea procesului de rezervare de capacitate incrementală pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT preconizat a fi creat în zona localității Tuzla, jud.Constanța - Etapa angajantă
 3. Anexa 1 - Cerere de rezervare capacitate incrementală (formular - Etapa angajantă)
 4. Anexa 2 - Contract-cadru de transport pentru rezervarea de capacitate incrementală
 5. Anexa 3 – Model scrisoare de garanție de participare (formular)
 6. Anexa 4 – Model scrisoare de garanție – penalizare drept de retragere (formular)
 7. Declarația pe propria răspundere – privind eligibilitatea (formular)
 8. Declarația pe propria răspundere – privind calitatea gazelor (formular)
 9. Anunț privind încheierea procesului de capacitate incrementală în punctul TUZLA

   

Procese de capacitate incrementală încheiate

Click pentru afisare/ascundere