Consultare publică – Proiect de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorul pieței de echilibrare a gazelor naturale, avizată de ANRE prin avizul nr.24/2019