A 2-a licitație anuală a capacității trimestriale în punctele situate pe conducta Isaccea 1-Negru Vodă 1, pentru anul gazier 2019 – 2020