Activități conexe

În calitatea de Operator al Sistemului Național de Transport, Transgaz desfășoară, la cererea solicitanților, următoarele activități conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

Tarifele practicate de OTS pentru activitatile conexe celei de operare a ST pentru perioada 01 octombrie 2021 – 30 septembrie 2022

INFORMARE - Depunere documentații obținere avize amplasament - EXCLUSIV ONLINE

1. Emiterea avizelor referitoare la ST, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Tarifele practicate pentru această activitate în perioadă 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei- (fara TVA)


Tariful pentru activitatea de emitere a avizelor referitoare la ST

Complexitate scăzută (construcții cu suprafața < 500 mp)

Complexitate medie (construcții cu suprafață între 501 - 1000 mp)

Complexitate ridicată(construcții cu suprafața > 1000 mp)

Distanta de deplasare < 50 km

642,71

1.052,35

1.824,83

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

832,80

1.242,45

2.014,92

Distanța de deplasare > 100 km

1.022,89

1.432,54

2.205,01

Procedura operationala de emitere Aviz

 

Tarif

emitere Aviz pentru cazurile în care nu se impune activitate în teren*

Val

Complexitate

scazută

medie

ridicată

Lei fara TVA

169,83

227,41

342,57

** Tarifele pentru cazurile în care nu se impune activitate în teren se vor aplica pentru emiterea următoarelor avize:

  • emitere Aviz pentru lucrări care sunt în afara zonei de siguranță a ST;
  • emitere Aviz în vederea efectuării unor lucrări la o locație pentru care s-a emis un Aviz anterior (aflat în termen de valabilitate), în aceleași condiții tehnicei cu cele de la momentul emiterii Avizului anterior).

2. Deplasarea unei echipe tehnice la locul desemnat, alta decât ca urmare a unei sesizări privitoare la siguranță/securitate

Tarifele practicate pentru această activitate în perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de de deplasare a unei echipe tehnice la locul desemnat

Complexitate scăzută

Complexitate medie

Complexitate ridicată

Distanta de deplasare < 50 km

494,15

788,64

1.330,80

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

684,25

978,74

1.520,90

Distanța de deplasare > 100 km

874,34

1.168,83

1.710,99

Procedura operationala deplasare echipa tehnica

3. Deplasarea unei echipe tehnice pentru asistență la lucrările edilitare din zona de siguranță şi de protecția a ST

Tarifele practicate pentru această activitate în perioadă 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de deplasare a unei echipe tehnice pentru asistență la lucrările edilitare

Complexitate scăzută

Complexitate medie

Complexitate ridicată

Distanta de deplasare < 50 km

386,93

650,66

1.131,29

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

495,39

759,11

1.239,75

Distanța de deplasare > 100 km

603,84

867,57

1.348,20

Procedura deplasare echipa tehnica pentru asistenta

4. Întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de distribuție, după caz

Tarifele practicate pentru această activitate în perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale

Complexitate scăzută

Complexitate medie

Complexitate ridicată

Distanta de deplasare < 50 km

650,85

887,76

1.124,67

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

1.031,03

1.267,95

1.504,86

Distanța de deplasare > 100 km

1.791,40

2.028,31

2.265,23

Procedura operationala intrerupere/limitarea parametrilor tehnici/reluare alimentare cu gaze naturale

5. Modificări ale obiectivelor ST prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terț

Tarifele practicate pentru această activitate în perioadă 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de modificare ale obiectivelor ST prin deviere – soluția tehnică

Complexitate scăzută (construcții cu suprafața < 500 mp)

Complexitate medie (construcții cu suprafață între 501 - 1000 mp)

Complexitate ridicată(construcții cu suprafața > 1000 mp)

Distanta de deplasare < 50 km

849,52

1.268,77

2.597,22

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

1.061,34

1.629,66

2.828,66

Distanța de deplasare > 100 km

1.292,78

1.861,10

3.060,10

În situația în care, după primirea soluției tehnice și a valorii estimate a lucrării, solicitantul decide continuarea modificării obiectivelor ST prin deviere cu OTS, solicitantul va achita valoarea estimată fundamentată de OTS, iar la finalizarea lucrărilor se va emite o factură de regularizare în baza valorii înregistrată în Procesul Verbal de Recepție al lucrării.
În situația în care, după primirea soluției tehnice și a valorii estimate a lucrării, solicitantul decide continuarea modificării obiectivelor ST prin deviere cu alți operatori economici autorizați de ANRE, solicitantul va achita OTS tariful pentru activitățile desfășurate de OTS în vederea avizării proiectului tehnic, a urmăririi execuției lucrării și a recepționării lucrărilor:

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de modificare ale obiectivelor ST prin deviere – avizare, urmărire și recepție lucrări

Complexitate scăzută

Complexitate medie

Complexitate ridicată

Distanta de deplasare < 50 km

634,09

982,76

1.793,83

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

824,18

1.172,85

1.983,92

Distanța de deplasare > 100 km

1.014,27

1.362,94

2.174,01

6. Eliberarea de copii ale documentelor deținute de titularul licenței, respectiv după: documentația/documentațiile tehnice/tehnică, aviz, aviz de principiu, acord de acces la ST sau aviz tehnic de racordare la ST.

Tarifele practicate pentru această activitate în perioadă 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de emitere a avizelor referitoare la ST

Documente < 50 pag.

Documente între 50 – 100 pag.

Documente > 100 pag.

Tarif

50,07

64,46

78,86

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru activitati conexe