Conducta de Transport Gaze Naturale Ø24" Maşloc-Recaş (înlocuire pe acelaşi traseu a conductei cu diametrul 16”) zona pădure, propus a fi amplasat în comunele Pișchia, Bogda, Mașloc, extravilan, jud. Timiș