Tarife de transport 2018-2019

TARIFELE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE VALABILE PENTRU ANUL GAZIER 2018 - 2019

(COMPONENTELE TARIFULUI NU CONTIN TVA)

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, stabilite prin Ordinul ANRE nr.98/29 mai 2018, publicat in M.Of. al Romaniei, Partea I, nr.451/30 mai 2018 sunt urmatoarele:

Tarife de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/iesire pentru servicii ferme/intreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport lei/MWh/ora

Grup de puncte de intrare/iesire in/din SNT Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale
Termen lung Termen scurt
Anual Trimestrial Lunar Zilnic
vara iarna vara iarna vara iarna
1. Grupul punctelor de intrare in sistemul de transport al gazelor naturale din perimetrele de productie, din terminalele GNL si din instalatiile de producere a biogazului sau a altor gaze care indeplinesc conditiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate in/prin sistemul de transport al gazelor naturale, din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale si din depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale 1.68 1.51 2.85 1.74 3.29 3.48 6.58
2. Grupul punctelor de iesire din sistemul de transport al gazelor naturale spre consumatorii directi, sisteme de distributie, depozitele de inmagazinare subterana, conductele de alimentare din amonte si din alte sisteme de transport interconectate 1.63 1.47 2.78 1.70 3.20 3.39 6.41

 

Tarife volumetrice pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport:
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportata catre sistemele de distributie 1,97 lei/MWh transportat
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportata numai prin Sistemul national de transport 2,72 lei/MWh transportat

 

Reg.(UE) 460 Descriere Informatii/link catre informatii
Informatii publicate inainte de licitatiile anuale pentru serviciile de transport al gazelor naturale
Art. 29 (a) informatii pentru produsele ferme de rezervare de capacitate (tarif de rezerva, multiplicatori, factori sezonieri) Tarifele de rezerva in PI Csanadpalota
Tarifele de rezerva in PI Giurgiu Ruse
Multiplicatorii si factorii sezonieri utilizati
Art. 29 (b) informatii pentru produsele intreruptibile de rezervare de capacitate  Tarifele pentru serviciile intreruptible sunt identice cu tarifele pentru serviciile ferme. Pentru serviciile intreruptibile se aplica discountul de tip ex-post