Mecanisme de urgenta

Mecanismele de urgenta au la baza urmatoarele prevederi legale:

  • Regulamentul (UE) nr. 994/2010 din 20 octombrie 2010 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului Europei (J.O.U.E. nr. L 295/1/12.11.2010);
  • Legea nr. 346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale (M. Of. nr. 838/07.12.2007);

si sunt descrise în Planul de actiuni pentru situatii de urgenta valabil stabilit pentru fiecare an gazier, dupa cum urmeaza:

Rapoarte privind constatarile efectuate de comisia de coordonare ca urmare a monitorizarii aspectelor legate de siguranta aprovizionarii cu gaze naturale în perioada: