Comunicat - Plata dividende

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 5 a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 19.07.2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a, nr. 2784/27.07.2012, Societatea Nationala de Transport Gaze naturale Transgaz SA, cu sediul in Medias, P-ta C.I. Motas nr.1, jud Sibiu, numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunta plata prin unitatile bancii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, catre actionarii inregistrati la data de inregistrare 14 mai 2012, a unui dividend rut, aferent exercitiului financiar 2011, de 29,76 lei/actiune, in suma bruta totala de 40.304.176,32 lei incepand cu data de 30 iulie 2012, dupa cum urmeaza ...