Comunicat

In conformitate cu prevederile Hotărâni nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 21 aprilie 2008, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa CI Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 9 mai 2008, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2007, de 9,66 lei/acţiune, în sumă brută totală de 113.735.333,04 lei reprezentând 50,77% din profitul net, începând cu data de 16 iunie 2008.

Data