Calendar financiar

SNTGN Transgaz SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că întâlnirea cu analiştii financiari, consultanţii de plasament, brokeri şi investitori, în vederea prezentării rezultatelor financiare pentru semestrul I 2014, programată prin Calendarul de Comunicare Financiară pentru data de 14 august 2014, se modifică şi va avea loc in data de 18 august 2014.

SNTGN Transgaz SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că întâlnirea cu analiştii financiari, consultanţii de plasament, brokeri şi investitori, în vederea prezentării rezultatelor financiare pentru semestrul I 2014, programată prin Calendarul de Comunicare Financiară pentru data de 22 august 2014, se modifică şi va avea loc in data de 14 august 2014.

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că întâlnirea cu analiştii financiari, consultanţi de plasament, brokeri şi investitori, în vederea prezentării rezultatelor financiare anuale pentru anul 2013, programată prin Calendarul de Comunicare Financiară pentru data de 07 mai 2014, se modifică şi va fi în data de 20 mai 2014.

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru anul 2013 auditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară precum şi Publicarea Raportului Anual pentru anul 2013, programate prin calendarul de comunicare financiară pentru data de 24 şi 25 aprilie 2014 se modifică şi va fi data de 28 respectiv 29 aprilie 2014.

Eveniment

Data propusa

Publicarea rezultatelor financiare anuale IFRS preliminare neauditate pentru anul 2013

17 februarie 2014
(luni)

Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale IFRS, auditate pentru anul 2013

24 aprilie 2014 
(joi)

Publicarea Raportului Anual pentru anul 2013

25 aprilie 2014
(vineri)

Intalnire cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori privind prezentarea rezultatelor financiare anuale pentru anul 2013

7 mai 2014 
(miercuri)

Publicarea Raportului pe Trimestrul I 2014 (ianuarie-martie)

14 mai 2014
(miercuri)

Publicarea Raportului pe Semestrul I 2014 (ianuarie-iunie)

13 august 2014 
(miercuri)

Intalnire cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori privind prezentarea rezultatelor financiare pentru Semestrul I 2014

22 august 2014 
(vineri)

Publicarea Raportului  Trimestrial la 30.09.2014 (ianuarie-septembrie)

12 noiembrie 2014 
(miercuri)

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS informeaza investitorii asupra faptului ca lntalnirea cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori, in vederea prezentarii rezultatelor financiare pentru semestrul I 2013, programata prin Calendarul de Comunicare Financiara pentru data de 06 septembrie 2013, se modifica si va fi in data de 09 septembrie 2013.

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS informeaza investitorii asupra faptului ca intalnirea cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori in vederea prezentarii rezultatelor financiare anuale pentru anul 2012 programata prin Calendarul de Comunicare Financiara pentru data de 08 mai 2013 se modifica si va fi data de 10 mai 2013. Aceasta se va desfasura prin teleconferinta incepand cu ora 11:00.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează investitorii asupra următoarelor modificări ale Calendarului de comunicare financiara pentru anul 2013:

  • data de 15 februarie 2013 pentru publicarea rezultatelor financiare anuale IFRS preliminare neauditate, pentru anul 2012, se modifica si va fi data de 27 februarie 2013. Motivul modificării este determinat de lipsa reglementarilor privind tratamentul fiscal aplicabil unor situatii de fapt cu care S.N.T.G.N. "TRANSGAZ” S.A. Mediaş se confrunta in vederea retratarii situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru anul 2012. Menţionam ca in sensul celor de mai sus, societatea a întreprins demersurile necesare la Ministerul Finanţelor Publice, urmând a primi răspuns in legătură cu cele solicitate.
  • data de 25 aprilie 2013 stabilita pentru Adunarea Genarala a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale IFRS, auditate pentru anul 2012 se modifica si va fi data de 29 aprilie 2013.

Eveniment

Data propusa

Publicarea rezultatelor financiare anuale IFRS preliminare neauditate pentru anul 2012

15 februarie 2013 (vineri)

Adunarea Generala a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale IFRS, auditate pentru 2012

29 aprilie 2013 (luni)

Publicarea Raportului Anual pentru anul 2012

30 aprilie 2013 (marti)

Întâlnire cu analiştii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori privind prezentarea rezultatelor financiare anuale pentru anul 2012

8 mai 2013 (miercuri)

Publicarea Raportului pe Trimestrul I 2013 (ianuarie-martie)

14 mai 2013 (marti)

Publicarea Raportului pe Semestrul I 2013 (ianuarie-iunie)

13 august 2013 (marti)

Întâlnire cu analiştii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare pentru Semestrul I 2013

6 septembrie 2013 (vineri)

Publicarea Raportului Trimestrial la 30.09.2013 (ianuarie-septembrie)

13 noiembrie 2013 (miercuri)

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ informează investitorii asupra faptului că intalnirea cu analiştii financiari, consultanţi de plasament, brokeri şi investitori în vederea prezentării rezultatelor financiare pentru semestru I 2012 programata prin Calendarul de Comunicare Financiara pentru data de 06 septembrie 2012 se modifica si va fi data de 29 august 2012. Aceasta se va desfasura prin teleconferinta începând cu ora 11:30.
Fata de cele mai sus mentionate va rugam sa confirmaţi participarea pana mâine 28.08.2012 ora 10:00 la e-mail: elisabeta.qhidiu@transgaz.ro sau lacramioara.ciolpan@transgaz.ro