Comunicate de presa

In perioada 15-18 mai 2012 a avut loc cea de-a 20-a Conferinta de Dispecerizare a societatilor din tarile care efectueaza tranzitul si utilizeaza gazele naturale rusesti in Ucraina, Moldova, tarile din Regiunea Balcanica si Turcia.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind Piata de capital si cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru Trimestrul I 2012, este pus la dispozitia publicului astfel: ...

SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza investitorii asupra faptului ca data de 8 mai 2012 stabilita in calendarul de comunicare financiara pentru intalnirea cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri su investitori in vederea prezentarii rezultatelor financiare anuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012 se modifica si va fi data de 10 mai 2012, la sediul Transgaz Medias sala de sedinte C.I. Motas incepand cu ora 11:00.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind Piata de Capital şi cele ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informeaza actionarii şi investitorii ca Situatiile financiare anuale preliminate pentru anul 2011 aprobat prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25 aprilie 2012, este pus la dispozitia publicului astfel ...".

SNTGN Transgaz SA Medias informeaza investitorii ca incepand cu data de 05 aprilie 2012 sunt disponibile pe site-ul companiei,la adresa www.transgaz.ro / Relatii cu investitorii / Informatii financiare / Situatii financiare si la sediul societatii, "Situatiile financiare pentru anul 2011 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si auditate de PrincewaterhouseCoopers Audit SRL.".

OPERATORII SISTEMELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE DIN CORIDORUL SUDIC ADOPTA "PLANUL REGIONAL DE INVESTITII IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PENTRU CORIDORUL SUDIC 2012-2021".

Fisiere atasate:

SNTGN „Transgaz" SA Medias informeaza persoanele interesate ca in vederea respectării intocmai a prevederilor legislative referitoare la posibilitatea completării ordinii de zi a Convocatorului şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25 aprilie 2012, a decis retragerea Completării Convocatorului anterior anuntata si a punctului de pe ordinea de zi ce facea obiectul acestei completări.

Astazi 30 martie 2012 o delegatie oficiala a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri condusa de Domnul Lucian Bode – Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) se va afla in vizita de lucru la cele doua mari companii din industria gazului metan aflate sub autoritatea ministerului, SNTGN Transgaz SA si SNGN Romgaz SA.

În conformitate cu obligatiile de raportare catre institutiile pietei de capital asumate prin calendarul de comunicare financiara cu Bursa de Valori Bucuresti, SNTGN Transgaz SA Medias, aduce la cunostinta persoanelor interesate ca pe site-ul companiei la adresa www.transgaz.ro sunt disponibile situatiile fianciare anuale individuale auditate pentru anul 2011, dupa cum urmeaza ...

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind Piata de Capital şi cele ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informeaza actionarii şi investitorii ca Situatiile financiare anuale preliminate pentru anul 2011 , intocmite in conformitate cu standardele naţionale de contabilitate (RAS) neauditate, sunt puse Ia dispoziţia publicului incepand cu data de 15.02.2012.