Comunicate de presa

SNTGN TRANSGAZ SA aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că, prin eforturile depuse în ultimele 72 de ore, echipele de intervenție ale companiei coordonate de executivul tehnic al acesteia, au efectuat toate lucrările tehnice necesare remedierii blocajului capacităţii conductei de transport gaze naturale Frasin – Câmpulung Moldovenesc, reuşind astfel deblocarea tronsonului de conductă afectat.

Alimentarea cu gaze naturale a oraşului Câmpulung Moldovenesc a fost reluată şi se desfăşoară în condiții de siguranță şi calitate.

 

SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

SNTGN TRANSGAZ SA aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi faptul că, în cadrul reuniunii din data de 19.01.2016 a Comitetului de Coordonare CEF-Energie, Statele Membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei Europene de a finanţa  cu 217 milioane euro,  în urma unei proceduri deosebit de riguroase de selecţie a proiectelor depuse, o serie de 15 proiecte cheie de infrastructură energetică trans- europeană, majoritatea în Europa Centrală şi de Est, din care 9 proiecte sunt pentru sectorul gazelor naturale.

Din această valoare, Uniunea Europeană alocă suma de 179,3 milioane euro, pentru realizarea primei faze a proiectului propus de Transgaz conform Listei 1 PCI / 2013 „Conductă de gaz dinspre Bulgaria către Austria, via România şi Ungaria”, cu denumirea - conform Planului de Dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale 2014 – 2023 (TYNDP) - „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze pe coridorul conductei de transport Bulgaria – România – Ungaria – Austria”  – (abreviat BRUA) - prima etapă. Alocarea de 179,3 milioane euro  reprezinta 40% din valoarea eligibila estimata.

Acest prim pas are un impact semnificativ pentru companie şi ţară, deoarece proiectul BRUA va contribui atât la integrarea piețelor energetice europene, la creşterea siguranţei furnizării gazelor pentru Bulgaria, România, Ungaria, Austria, la diversificarea surselor de aprovizionare în regiune prin facilitarea accesului la gazele din regiunea Mării Caspice, furnizarea de GNL prin Grecia și Bulgaria și crearea condițiilor pentru accesul regional viitor la potenţialele resurse de gaze din Marea Neagră. Se asigură astfel diversificarea rutelor de transport, creându-se o infrastructură ce permite eliminarea izolării energetice a unora dintre statele membre.

Având în vedere identitatea complexă şi importanţa majoră a companiei în context naţional şi european, managementul privat al companiei s-a dedicat încă de la preluarea mandatului îndeplinirii responsabilităţilor multiple ce derivă din obiectivele strategice asumate prin Planul de administrare al societăţii în perioada 2013-2017. Astfel, prin Planul de dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pe următorii 10 ani, Transgaz propune proiecte majore de investiţii pentru dezvoltarea strategică şi durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România şi conformitatea acesteia cu cerinţele reglementărilor europene în domeniu.

Programul investiţional pe termen mediu şi lung, estimat la 1 miliard euro, reprezintă o mare provocare pentru companie şi industria energetică românească dar în acelaşi timp şi o necesitate strategică în actuala conjunctură geo-politică. Considerând importanţa deosebită pe care o are transformarea sectorului energetic naţional prin investiţii strategice, Transgaz a dezvoltat capacităţi semnificative pentru a putea asigura o finanţare competitivă, compania având un departament profesional pentru accesare fonduri europene şi relaţii internaţionale.

Proiectele de investiţii propuse în Planul de dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pe următorii 10 ani, sunt proiecte strategice ce se vor demara şi implementa doar în condiţiile în care  vor fi volume adiţionale de gaze naturale, volume ce vor permite creşterea bazei de active fără creşteri de tarife pentru consumatori.

Aplicaţia depusă, care a conţinut documente ce au necesitat o pregătire anterioară de peste 1 an, a fost evaluată de experţi europeni, calificându-se pentru finanţare în urma calităţii, a eligibilităţii şi a scorării superioare în faţa altor proiecte, răspunzând solicitărilor finanţatorului şi strategiei energetice europene.

Obţinerea co-finanţării europene  pentru prima fază a proiectului BRUA este un succes cu atât mai mult cu cât ea se datorează în totalitate profesionalismului experţilor departamentului  Accesare Fonduri Europene şi Relaţii Internaţionale şi al specialiştilor Transgaz care şi-au dat concursul la realizarea acesteia.

 

SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

SNTGN TRANSGAZ SA aduce la cunoştinţa publicului următoarele informaţii privind alimentarea cu gaze naturale  a oraşului Câmpulung Moldovenesc începând cu data de 18.01.2016:

Oraşul este alimentat cu gaze naturale prin intermediul conductei Frasin – Câmpulung Moldovenesc  DN 300 în lungime de 29.6 Km. Această conductă a fost preluată cu titlu gratuit de către SNTGN TRANSGAZ SA în anul 2009 ca parte a conductelor de înaltă presiune, realizate de un număr de 56 UAT-uri din Judeţul Suceava asociate în Programul ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”.

După  preluare, pentru a putea fi pusă în funcţiune, SNTGN TRANSGAZ SA a executat 15 lucrări de reparaţii pe această conductă. Conducta a fost proiectată şi executată în regim negodevilabil şi este amplasată în zona muntoasă.

Temperaturile scăzute din ultima perioada coroborate cu existenţa, din perioada construirii şi acumulărilor din condensare, a apei în conductă au dus la blocarea capacităţii de transport gaze naturale. Acest blocaj este evidenţiat doar pe ultimii 6.5 Km de conductă, în amonte de oraşul Câmpulung Moldovenesc.

Începând din data de 18.01.2016, ora 20.30 echipele de intervenţie ale Transgaz desfăşoară în continuu lucrări pentru remedierea situaţiei. Ca primă măsură de deblocare s-au injectat în conductă 300 l metanol dar fără rezultat.

Având în vedere nedeblocarea conductei, TRANSGAZ a mobilizat în zonă mai multe echipe de intervenţie. În acest moment se montează pe conductă, în zonele cele mai joase, ştuţuri speciale pentru perforarea conductei în presiune în vederea eliminarii blocajului.

Echipele de intervenţie SMIR ale Transgaz depun în continuare toate eforturile şi diligenţele necesare pentru remedierea cât mai urgentă a acestei situaţii şi reluarea în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a oraşului Câmpulung Moldovenesc.

 

Vom reveni cu informaţii asupra stadiului lucrărilor de remediere.

TRANSGAZ a solicitat Comisiei Europene un Grant de 224 milioane euro pentru Faza 1 a proiectului „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA)

SNTGN Transgaz SA Mediaș informeză pe toți cei interesați asupra faptului că prin Ordinul nr. 136/14 august 2015 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, a fost aprobat venitul reglementat, venitul total şi tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport aferente celui de-al patrulea an din a treia perioadă de reglementare (1 octombrie 2015 - 30 septembrie 2016). (...)

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informează acţionarii şi investitorii că RAPORTUL ANUAL pentru anul 2014 aprobat prin Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2015, este pus la dispoziţia publicului astfel ...

SNTGN Transgaz  SA Medias informeaza  actionarii   si  investitorii asupra  faptului   ca intalnirea pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminate pentru anul  2014, neauditate, sesiunea In limba  romana,  prin participare directa,  programata pentru  data de 20 februarie 2015, ora 10.00, se modifica si va avea loc Ia sediul  SNTGN Transgaz SA din Bucuresti, Strada Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, scara 9, etaj 3, sector 1. ...

SNTGN Transgaz SA Medias informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 20 februarie 2015, organizeaza o intalnire cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokerii si investitorii din piata de capital. Agenda intalnirii cuprinde prezentarea rezultatelor financiare preliminate pentru anul 2014, neauditate, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare contabila - IFRS. ...

SNTGN Transgaz SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că în data de 18 noiembrie 2014 organizează o întâlnire cu analiştii financiari, consultanţii de plasament, brokerii şi investitorii din piaţa de capital.