Comunicate de presa

12 ianuarie 2017

 

 

 

 

                                                            COMUNICAT

 

 

 

Sistemul Național de Transport gaze naturale funcționează în condiții de siguranță și între valorile de 33 - 38 mil. mc a Line Pack(LP). Decizia Transgaz de a funcționa sub valoarea de 38 mil mc a fost luată pentru maximizarea atât a capacității de extracție din depozitele de înmagazinare subterană precum și a producției interne curente de gaze naturale.

Alimentarea consumatorilor racordați la SNT se face conform contractelor  în condiții de siguranță . Având în vedere scăderea consumului pe timpul nopții, conform prognozelor de consum , estimăm pentru mâine dimineață un LP = 35,5 - 36 mil. mc.

 

 

 

 

SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

                                                            COMUNICAT

Având  în vedere condițiile meteo din ultima perioadă și consumurile record de gaze naturale inregistrate la nivelul țării, vă informăm că sistemul național de transport  gaze naturale funcționează în parametrii normali și nu preconizăm probleme în acoperirea consumului utilizatorilor casnici și industriali.
Astăzi, consumul de gaze la nivel de țară îl estimăm de circa 71,6 de milioane mc. Acest necesar este asigurat din producția internă (circa 30,8 milioane mc), din extracțiile din depozite (circa 25.8 millioane mc) si din din import (circa 15 milioane de mc).

Comparativ cu ziua precedentă, când consumul a fost de circa 74 de milioane mc, așa cum am menționat în comunicatul din data de 9.01.2017, valorile sunt în scădere cu circa 2,4 milioane mc.

 

SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

09 ianuarie 2017

 

 

 

                                                            COMUNICAT

 

 

 

 

 

 

Având  în vedere condițiile meteo din ultima perioadă și consumurile record de gaze naturale inregistrate la nivelul țării, vă informăm că sistemul național de transport  gaze naturale funcționează în parametrii normali și nu preconizăm probleme în acoperirea consumului utilizatorilor casnici și industriali.

Ieri, consumul de gaze la nivel de țară a fost de circa 71 de milioane mc. Se estimează că acest consum  să crească astazi  la o valoare de circa 74 de milioane mc , în condițiile în care temperaturile se mențin extrem de scăzute, ținând cont de avertizarea ANM care atenționează intrarea sub incidența codului portocaliu de ger. Acest necesar va fi asigurat din producția internă (circa 31,5 milioane mc), din extracțiile din depozite (circa 26.1 millioane mc) si din din import (circa 16.4 milioane de mc).

 

 

 

 

 

SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

COMUNICAT

 

 

Respectând principiul asigurării unei informări transparente, complete şi proactive în raport cu toate părţile interesate, SNTGN Transgaz SA apreciază faptul că, pentru înţelegerea corectă a informaţiilor apărute recent în spaţiul public cu privire la Interconectorul Giurgiu-Ruse, conducta de gaze ce leagă România şi Bulgaria, sunt necesare unele precizări de ordin tehnic şi contextual.

 

În calitate de operatori de sisteme adiacente de transport gaze naturale, Transgaz şi Bulgartransgaz EAD au convenit în 2009, în baza unui Memorandum de Înțelegere, să realizeze o interconectarea bidirecțională între sistemele de transport gaze naturale din România și Bulgaria pentru acoperirea situațiilor de criză și pentru intensificarea relației de parteneriat și solidaritate între cele două companii.

 

Ulterior, părțile au luat în considerare și posibilitatea operării viitorului interconector în condiții comerciale iar în anul 2011, Transgaz, împreună cu Bulgartransgaz, și-a asumat implementarea unei interconectări bidirecționale funcționale, luând în considerare necesitățile sistemului de transport al partenerului bulgar în ceea ce privește presiunile de preluare a gazelor naturale în regim reverse flow, chiar dacă Sistemul Național de Transport Gaze Naturale din România (SNT) în zonele de frontieră, este operat la presiuni mai scăzute.

 

În acest sens, pentru a asigura inter alia parametrii maximali de operare ai interconectării precum și un nivel ridicat de interconectivitate și flexibilitate al SNT, Transgaz s-a angajat să implementeze etapizat proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA), acesta urmând a se finaliza în decembrie 2019.

 

După implementarea fazei 1 a proiectului BRUA, Transgaz va putea asigura, în Punctul de Interconectare Ruse/Giurgiu, parametrii maximali de presiune ai Interconectării, în conformitate cu documentele bilaterale convenite.

 

Pe de altă parte, pentru a urgenta posibilitatea utilizării Interconectării Bulgaria-România în regim reverse-flow, la potențial maxim, Transgaz va întreprinde demersurile necesare în vederea priorităzării lucrărilor de construire a Stației de Comprimare Podișor.

 

Mai mult decât atât, până la finalizarea proiectului BRUA, pentru a permite funcționarea în regim bidirecțional a interconectării Giurgiu-Ruse imediat după punerea sa în funcțiune, chiar și la parametri minimali, Transgaz a luat măsurile necesare în vederea asigurării, în regim sezonier (perioada de iarnă), a unei surse externe de presiune localizată la o distanță de aproximativ 265 km de Giurgiu, prin intermediul căreia presiunea  în zona de frontieră va crește la 30 bari – ceea ce, în conformitate cu parametrii tehnologici conveniți ar trebui să asigure partenerilor bulgari posibilitatea de preluare a unor fluxuri de până la 0,8 mld.mc/an.

 

Cu toate acestea, este important de precizat faptul că, în cadrul discuțiilor care se derulează cu operatorul bulgar de transport, Bulgartransgaz, în vederea încheierii unui acord de interconectare, pentru perioada intermediară Transgaz a propus o capacitate de transport pe direcția România – Bulgaria de 40.000 mc/oră în condiții de fluxuri ferme pe perioada de iarnă, în vreme ce, partenerul bulgar, contrar celor convenite anterior, a propus o capacitate de preluare de doar 6000 mc/oră.

 

Demersurile Transgaz prezentate mai sus evidenţiază faptul că, acţionând cu bună credinţă şi în consens cu cerinţele unei pieţe integrate,Transgaz acordă atenţie deosebită obligaţiilor ce îi revin în proiectul bidirecționalității România-Bulgaria şi îşi exprimă convingerea că prin eforturi conjugate va reuşi împreună cu partenerul Bulgartransgaz EAD, materializarea obiectivelor asumate prin documentele bilaterale încheiate în acest sens.

 

 

SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

COMUNICAT

 

 

SNTGN Transgaz SA informează pe toţi cei interesaţi asupra faptului că, societatea analizează în permanență oportunitatea realizării de înțelegeri de colaborare, parteneriate, contracte sau tranzacții,în vederea creșterii rolului strategic al sectorului energetic românesc pe piața europeană.

 

Menţionăm că acum două săptămâni, o delegație a SNTGN Transgaz SA a efectuat o vizită în Grecia, pentru a discuta pe tema dezvoltării coridorului vertical de gaze, coridor ce ar urma să lege sistemele de transport gaze naturale din România, Ungaria, Austria, Bulgaria şi Grecia. Acest coridor va permite transportul gazelor naturale din regiunea Caspică spre Europa Centrală. Discuțiile cu oficialii greci au vizat strict subiectul coridorului vertical.

 

Ca urmare a articolelor publicate în presa elenă referitoare la preluarea de către Transgaz a pachetului de 66% din acțiunile operatorului de transport gaze naturale din Grecia -DESFA, dorim să vă informăm faptul că, în situaţia în care acţionarul majoritar al companiei, precum și ceilalți acționari, vor decide  să analizeze şi să considere strategică participarea sa la procesul de achiziţie acţiuni DESFA, Transgaz va întreprinde toate diligenţele necesare asigurării unei informări transparente, în conformitate cu obligaţiile de raportare prevăzute de legislaţia pieţei de capital.

 

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor naţionale şi europene de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

 

 

Serviciul Comunicare Instituțională