Informatii investitori

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş a fost admisă la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti în urma derulării în perioada 26 noiembrie – 7 decembrie 2007 a ofertei publice iniţiale primare de vânzare acţiuni, iniţiată în conformitate cu prevederile Hg nr.1329/2004 modificată prin HG nr.708/2005.Este cea de-a doua mare companie din domeniul utilităţilor, aflată în portofoliul statului român şi care în îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programul"O piaţă puternică – dezvoltarea pieţei de capital", a oferit public acţiuni reprezentând 10% din capitalul majorat, respectiv 1.177.384 acţiuni.

Profilul de activitate şi statutul de monopol natural în domeniu, poziţia deţinută pe piaţa energetică în general şi pe piaţa gazelor naturale în special, profilul financiar robust au fost doar câteva din atuu-rile pentru care compania a prezentat atractivitate şi credibilitate în faţa investitorilor, fapt ce a contribuit la realizarea unui IPO de succes, succes ce a scris istorie pe piaţa de capital din România. IPO-ul Transgaz a fost o premieră! Şi aceasta datorită faptului că a avut cea mai mare valoare a acţiunilor puse în vânzare, respectiv 226 milioane lei (~ 65 milioane Є), cea mai mare cerere de acţiuni din istoria României, oferta fiind suprasubscrisă pe total de peste 28 de ori şi primul IPO din istoria BVB căruia i-a fost ataşat un nou instrument financiar numit "drepturi de alocare".Tranzacţionarea la BVB sub simbolul TGNRO1, a drepturilor de alocare ataşate acţiunilor nou emise a început la data de 19 decembrie 2007 şi s-a încheiat la data de 18.01.2008, respectiv cu trei zile înainte de începerea tranzacţionării acţiunilor.Tranzacţionarea la BVB a acţiunilor Transgaz a început în data de 24.01.2008 şi se derulează  la categoria I sub simbolul TGN.

Capitalul social al SNTGN Transgaz SA s-a majorat în urma IPO-ului cu valoarea celor 1.384.956 acţiuni, din care 207.572 au reprezentat acţiuni subscrise de SC Fondul Proprietatea SA în exercitarea dreptului de preferinţă iar diferenţa de 1.177.384 au fost acţiunile oferite public.

Majorarea capitalului social a fost aprobată de Consiliul de Administraţie în exercitarea atribuţiilor delegate acestuia de Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.14 alin.5 lit.c din Actul Constitutiv actualizat şi a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, iar CNVM a eliberat Certificatul de Inregistrare al Valorilor Mobiliare nr.3371/9.01.2008.

Şi pentru că, listarea la BVB a acţiunilor companiei reprezintă o deschidere către acţionarii săi şi către instituţiile pieţei de capital,Transgaz va urmări asigurarea legală şi transparentă a cadrului de comunicare şi dialog, oferind în acest sens şi în conformitate cu cerinţele şi termenele legale de raportare, acces egal tuturor acţionarilor la o informaţie reală, corectă, suficientă şi publică la momentul oportun. Toate informatiile necesare investitorilor si actionarilor, conform legislatiei si reglementarilor în vigoare, vor fi transmise institutiilor pietei de capital, CNVM si BVB, si vor fi publicate pe site-ul companiei.