Refacere subtraversare râu Suceava cu conductă de transport gaze naturale DN 250 mm Suceava-Rădăuți, prin foraj orizontal dirijat, zona Milișăuți, jud. Suceava