Propunere ME proiect Hotărâre nr. 3 AGOA din 26.04.2018