Propunere de aprobare a dividendului brut pe acţiune pentru anul 2012

Referat privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acţiune şi a modalităţii de plată a acestora pentru anul 2012