Comunicate 2012

2012-11-23

Parte componentă a strategiei de dezvoltare durabilă a SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creşterea permanentă a gradului de responsabilizare al companiei faţă de salariaţi, acţionari, parteneri, comunitate şi mediu cât şi eficientizarea impactului programelor sociale iniţiate la nivelul societăţii. 
La nivelul SNTGN Transgaz SA, responsabilitatea socială corporativă (CSR) reprezintă un aspect al guvernării corporative prin intermediul căreia s-au iniţiat o serie de acţiuni sociale, acţiuni ce pot fi cuantificate în termenii sustenabilităţii, ai performanţei durabile şi ai modului etic de business. 
Premiul Anual C.I.Motaş este unul dintre aceste proiecte şi reprezintă un omagiu adus personalităţii lui Constantin loan Motaş. Aflat anul acesta la cea de a treia ediţie, proiectul s-a adresat studenţilor şi masteranzilor de la instituţii universitare cu profil economic, tema proiectului fiind intitulată "Efectele economice ale deciziei de finanţare a SNTGN Transgaz SA Mediaş prin fonduri proprii şi surse atrase". ...

2012-11-12

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind Piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că Raportul privind activitatea economico-financiara la 30.09.2012, este pus la dispoziţia publicului, astfel: 

  •  în formatul electronic - pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transqaz.ro începând cu data de 12.11.2012 
  •  în formă scrisă - la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.l.Motaş nr.1, judeţul Sibiu începând cu data de 12.11.2012. 

Raportul privind activitatea economico-financiara a SNTGN Transgaz SA la 30.09.2012 este întocmit în conformitate cu prevederile anexei 30B la Regulamentul menţionat mai sus şi cuprinde informaţii financiare neauditate.

2012-09-05

Incepând cu anul 2006 Transgaz se află sub supravegherea agenţiei de rating Standard&Poor’s în scopul atribuirii si revizuirii periodice a ratingului de credit. Revizuirea ratingului Transgaz din data de 7 decembrie 2011 confirma ratingul BB+ cu perspectivă stabilă pentru împrumuturile în monedă străină si reducea ratingul pentru împrumuturile în monedă locală la BB+ cu perspectivă stabilă, de la BBB- cu perspectivă stabilă. Ulterior, în urma procesului de revizuire anuală, agenţia de rating Standard & Poor's a publicat în data de II iunie 2012 un comunicat de presă prin care plasa sub supraveghere, cu implicaţii negative, ratingul BB+ acordat Transgaz. atât pentru creditele pe termen lung în monedă străină cât si pentru cele în monedă locală. In data de 4 septembrie 2012, în urma întrunirii comitetului de evaluare al agenţiei a fost publicată decizia de scoatere de sub supraveghere a ratingului Transgaz si atribuirea noului rating BB cu perspectiva negativă. în scădere de la BB+. ...

2012-08-22

Urmare a numeroaselor solicitări primite din partea analiştilor financiari cu privire la modalitatea de reglementare viitoare a activităţii de tranzit desfăşurate de Transgaz se aduce la cunoştinţa publicului interesat, următoarele: 
Activitatea de tranzit internaţional desfăşurată de SNTGN Transgaz SA este efectuată prin trei conducte principale de tranzit (între Isaccca, la graniţa cu Ucraina şi Negru Vodă, la graniţa cu Bulgaria), situate în partea de sud est a României, parte din Coridorul balcanic de tranzit al gazelor naturale din Federaţia Rusă spre Bulgaria, Turcia, Grecia şi Macedonia. ...

2012-06-12

Agenţia Standard&Poor's a plasat sub supraveghere, cu implicaţii negative, rating-ul “BB+” acordat Transgaz, din cauza incertitudinii cadrului de reglementare si a nivelului ridicat de distributie al dividendelor

2012-06-05

In perioada 23 mai - 1 iunie 2012 s-a derulat la nivelul societatii Transgaz campania de voluntariat "Daruieste un zambet"

2012-05-25

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias informeaza investitorii asupra faptului ca in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, art.67 alin.5, dividendele aferente anului financiar 2008 neridicate pana la data de 25 iunie 2012 se vor prescrie dupa aceasta data.

2012-05-21

In perioada 15-18 mai 2012 a avut loc cea de-a 20-a Conferinta de Dispecerizare a societatilor din tarile care efectueaza tranzitul si utilizeaza gazele naturale rusesti in Ucraina, Moldova, tarile din Regiunea Balcanica si Turcia.

2012-05-14

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind Piata de capital si cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru Trimestrul I 2012, este pus la dispozitia publicului astfel: ...

2012-05-02

SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza investitorii asupra faptului ca data de 8 mai 2012 stabilita in calendarul de comunicare financiara pentru intalnirea cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri su investitori in vederea prezentarii rezultatelor financiare anuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012 se modifica si va fi data de 10 mai 2012, la sediul Transgaz Medias sala de sedinte C.I. Motas incepand cu ora 11:00.

Pagini