Limite de funcționare ale SNT

 

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

Starea optimă a SNT: LP = 49,0 ÷ 51,0 mil.Sm3 = 525.476.000 ÷ 546.924.000 kWh

Starea normală a SNT: LP este cuprins între 42,0 ÷ 49,0 mil.Sm3 = 450.408.000 ÷ 525.476.000 kWh sau LP este cuprins între 51,0 ÷ 53,0 mil.Sm3 = 546.924.000 ÷ 568.372.000 kWh

Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 36,0 ÷ 42,0 mil.Sm3 = 386.064.000 ÷ 450.408.000 sau LP este cuprins între 53,0 ÷ 55,0 mil.Sm3 = 568.372.000 ÷ 589.820.000 kWh

Starea de alertă a SNT: LP < 36,0 mil.Sm3 = 386.064.000 kWh  sau LP > 55,0 mil.Sm3 = 589.820.000 kWh

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport.

NotăValorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2018: PCS=10,724 kWh/Sm3.