Comunicate de presa

În timp ce istoria României marchează la data de 24 ianuarie 2013, împlinirea a 154 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească, istoria TRANSGAZ marchează la aceeaşi dată, împlinirea a 5 ani de la admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. 
TRANSGAZ este cea de a doua mare companie cu capital majoritar de stat din sectorul energetic care în baza Hotărârii Guvernului nr.1329/2004 modificată prin HG nr.708/2005 a derulat o ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni, reprezentând 10% din capitalul social majorat. 
Lansat în primăvara anului 2007, procesul de pregătire şi derulare a privatizării companiei prin ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni s-a finalizat în ianuarie 2008, fiind încununat de un succes remarcabil, succes ce a scris istorie pe piaţa de capital din România prin cele trei premiere înregistrate:

  • cea mai mare valoare a acţiunilor puse în vânzare - aprox.65 mil.euro;
  • cel mai ridicat grad de suprasubscriere a unei oferte publice - peste 28 de ori;
  • prima oferta publică căreia i-a fost ataşat un nou instrument financiar numit    "drepturi de alocare".

Fisiere atasate:

RETROSPECTIVA 5 ani la BVB

NABUCCO Gas Pipeline International GmbH a anunţat că acţionarii NABUCCO („OMV, BOTAS, BEH, Transgaz, RWE, FGSZ, denumiţi în continuare acţionarii NABUCCO") au semnat astăzi la Viena, Austria, acorduri referitoare la: 
• cooperarea strânsă în vederea alinierii programelor de execuţie şi dezvoltare a proiectelor NABUCCO Vest şi Shah Deniz II; 
• finanţarea în comun a costurilor de dezvoltare a NABUCCO Vest până la decizia selecţiei conductei pentru ruta europeană de livrare a gazelor de la Shah Deniz; şi 
acordarea către SOCAR, BP, Statoil şi Total de opţiuni pentru a prelua o participaţie de 50% în proiect, în noua structură de acţionariat NIC, în urma deciziei pozitive de selectare a conductei NABUCCO Vest de către Consorţiul Shah Deniz.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, compania care reprezintă România în acest proiect a fost reprezentată la semnarea acordurilor de D-l loan Rusu, director general, în a cărui opinie, "Semnarea astăzi a celor două Acorduri negociate intens între Părţile semnatare în ultimele luni şi susţinute puternic şi in plan politic de către reprezentanţii Guvernelor din Statele implicate în proiect, îmbunătăţeşte semnificativ şansele ca proiectul Nabucco West să devină traseul preferat pentru transportul gazelor din zona Mării Caspice spre Europa Centrală şi de Vest. Calitatea de asociat al Transgaz în proiectul Nabucco West şi după accederea membrilor din consorţiul Shah Deniz la compania de proiect NIC GmbH reconfirmă strategia companiei de a contribui şi beneficia de avantajele implementării acestui proiect de importanţă europeană. Totodată, responsabilizăm faptul că, in perioada următoare este necesar un volum imens de muncă si eforturi susţinute astfel incât să respectam şi să îndeplinim în totalitate prevederile cuprinse în aceste Acorduri".

Parte componentă a strategiei de dezvoltare durabilă a SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creşterea permanentă a gradului de responsabilizare al companiei faţă de salariaţi, acţionari, parteneri, comunitate şi mediu cât şi eficientizarea impactului programelor sociale iniţiate la nivelul societăţii. 
La nivelul SNTGN Transgaz SA, responsabilitatea socială corporativă (CSR) reprezintă un aspect al guvernării corporative prin intermediul căreia s-au iniţiat o serie de acţiuni sociale, acţiuni ce pot fi cuantificate în termenii sustenabilităţii, ai performanţei durabile şi ai modului etic de business. 
Premiul Anual C.I.Motaş este unul dintre aceste proiecte şi reprezintă un omagiu adus personalităţii lui Constantin loan Motaş. Aflat anul acesta la cea de a treia ediţie, proiectul s-a adresat studenţilor şi masteranzilor de la instituţii universitare cu profil economic, tema proiectului fiind intitulată "Efectele economice ale deciziei de finanţare a SNTGN Transgaz SA Mediaş prin fonduri proprii şi surse atrase". ...

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind Piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că Raportul privind activitatea economico-financiara la 30.09.2012, este pus la dispoziţia publicului, astfel: 

  •  în formatul electronic - pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transqaz.ro începând cu data de 12.11.2012 
  •  în formă scrisă - la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.l.Motaş nr.1, judeţul Sibiu începând cu data de 12.11.2012. 

Raportul privind activitatea economico-financiara a SNTGN Transgaz SA la 30.09.2012 este întocmit în conformitate cu prevederile anexei 30B la Regulamentul menţionat mai sus şi cuprinde informaţii financiare neauditate.

Incepând cu anul 2006 Transgaz se află sub supravegherea agenţiei de rating Standard&Poor’s în scopul atribuirii si revizuirii periodice a ratingului de credit. Revizuirea ratingului Transgaz din data de 7 decembrie 2011 confirma ratingul BB+ cu perspectivă stabilă pentru împrumuturile în monedă străină si reducea ratingul pentru împrumuturile în monedă locală la BB+ cu perspectivă stabilă, de la BBB- cu perspectivă stabilă. Ulterior, în urma procesului de revizuire anuală, agenţia de rating Standard & Poor's a publicat în data de II iunie 2012 un comunicat de presă prin care plasa sub supraveghere, cu implicaţii negative, ratingul BB+ acordat Transgaz. atât pentru creditele pe termen lung în monedă străină cât si pentru cele în monedă locală. In data de 4 septembrie 2012, în urma întrunirii comitetului de evaluare al agenţiei a fost publicată decizia de scoatere de sub supraveghere a ratingului Transgaz si atribuirea noului rating BB cu perspectiva negativă. în scădere de la BB+. ...

Urmare a numeroaselor solicitări primite din partea analiştilor financiari cu privire la modalitatea de reglementare viitoare a activităţii de tranzit desfăşurate de Transgaz se aduce la cunoştinţa publicului interesat, următoarele: 
Activitatea de tranzit internaţional desfăşurată de SNTGN Transgaz SA este efectuată prin trei conducte principale de tranzit (între Isaccca, la graniţa cu Ucraina şi Negru Vodă, la graniţa cu Bulgaria), situate în partea de sud est a României, parte din Coridorul balcanic de tranzit al gazelor naturale din Federaţia Rusă spre Bulgaria, Turcia, Grecia şi Macedonia. ...

Agenţia Standard&Poor's a plasat sub supraveghere, cu implicaţii negative, rating-ul “BB+” acordat Transgaz, din cauza incertitudinii cadrului de reglementare si a nivelului ridicat de distributie al dividendelor

In perioada 23 mai - 1 iunie 2012 s-a derulat la nivelul societatii Transgaz campania de voluntariat "Daruieste un zambet"

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias informeaza investitorii asupra faptului ca in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, art.67 alin.5, dividendele aferente anului financiar 2008 neridicate pana la data de 25 iunie 2012 se vor prescrie dupa aceasta data.