Comunicate de presa

Comunicat de presa 22.07.2016

Comunicat semnare Memorandum Azerbaidjan

COMUNICAT DE PRESĂ

Semnarea unui memorandum de cooperare între Transgaz și PVGASCITY JSC

 

Ieri,12.07.2016, SNTGN TRANSGAZ SA România și PVGASCITY JSC au semnat în Vietnam un Memorandum de  înțelegere.

Memorandumul a fost semnat cu prilejul vizitei premierului  Dacian Ciolos în R.S Vietnam, care a deschis un Forum de Afaceri  româno-vietnamez, organizat  în colaborare cu  Camerele de Comerț și Industrie din cele două țări.

Prin memorandumul semnat la Hanoi, TRANSGAZ și PVGASCITY JSC. și-au exprimat intenția de a susține în comun proiecte reciproc avantajoase și de a dezvolta noi direcții de cooperare în domeniul transportului gazelor naturale. Memorandumul semnat în Vietnam conturează principiile de bază, responsabilitățile și cadrul pentru coordonarea activităților ce se vor realiza între cei doi parteneri și pune bazele dezvoltării unei colaborări ulterioare între aceștia.  Părțile semnatare au convenit să coopereze pentru o perioadă de 1 (un) an, ulterior identificării unui set de măsuri privind aspectele prioritare și ulterior definirii viziunii proprii strategice și în baza unui studiu de piață.

Memorandumul a fost  semnat  pentru  partea română de către președintele CA Transgaz,  domnul Ion Sterian și directorul Departamentului de Accesare Fonduri  Europene și  Relații Internaționale , domnul  Ciprian Alic, iar  pentru  partea vietnameză de către domnul Bui Xuam Nang, director adjunct PVGASCITY JSC.

PVGASCITY JSC este autorizată să contruiască, opereze, întrețină rețelele de distribuție gaze înspre zonele  rezidențiale și industriale din Vietnam.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător.

 

Serviciul Comunicare Instituțională

16.06.2016

COMUNICAT

 

Astăzi, 16.06.2016, a avut loc o vizită de lucru a Președintelui României Klaus Iohannis, alături de delegația ambasadei României la Sofia, la Şantierul Marten, Bulgaria, unde au început lucrările de foraj orizontal dirijat pentru subtraversarea fluviului Dunărea.

Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții companiilor implicate în proiect: Transgaz, Bulgartransgaz și constructorul Habau.

Din partea Transgaz , președintele Ion Sterian și directorul general Petru Văduva au prezentat proiectul de interconectare și au discutat cu președintele Iohannis despre oportunitățile pe care proiectul le oferă.

Proiectul de interconectare România - Bulgaria este singurul proiect prin care se poate asigura transportul gazelor naturale din traseul sudic al gazelor Azerbaijean-Turcia-Grecia spre Austria, prin segmentul de pe teritoriul României. Conducta de gaz din Bulgaria în Austria, via România şi Ungaria (BRUA - PCI 7.15, proiect de interes comun conform primei liste PCI) are o importanţă deosebită la nivel regional: după punerea în funcţiune, conducta va asigura integrarea surselor de gaze naturale din Coridorul Sudic cu pieţele din Europa Centrală şi de Vest.

Prin realizarea acestui proiect se deschide alimentarea cu gaze naturale din Coridorul Sudic (proiectele TANAP şi TAP), terminalele LNG cât şi alte potenţiale surse, spre zona balcanică, ţările sud europene şi Europa Centrală, întregindu-se astfel Culoarul Vertical între Grecia-Bulgaria-România, apoi spre Ungaria şi Europa Centrală.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Energetic European pentru Redresare, în conformitate cu Decizia de Finanţare nr. C(2010)5962-06.09.2010, valoarea maximă a Grantului fiind de 4,5 milioane euro pentru segmentul românesc şi 4,1 milioane euro pentru segmentul bulgar.

Data finalizării Proiectului conform Deciziei de Finanţare CE este 31.12.2016.

Proiectul presupune construirea a două Staţii de Măsurare a Gazelor Naturale (SMG) (la Giurgiu în România şi la Ruse în Bulgaria), astfel încât să permită vehicularea gazelor în ambele sensuri.

 

Serviciul Comunicare Instituțională

În data de 6 iunie 2016, la sediul central al SNTGN Transgaz SA din Mediaș, la Reprezentanța București precum și la Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale s-au prezentat inspectori ai Comisiei Europene- Direcția Generală Concurență și ai Consiliului Concurenței din România, în vederea desfășurării unei inspecții.

Inspecția se desfășoară în temeiul art.20 alin.(4) din Regulamentul (CE) nr 1/2003 al Consiliului Uniunii Europene privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la art. 81 și 82 din Tratatul CE  devenite art. 101 și respectiv 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

SNTGN Transgaz SA acordă  sprijinul reprezentanților Comisiei Europene - Direcția Generală Concurență și ai Consiliului Concurenței prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor și informațiilor solicitate.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

COMUNICAT

 

 

TRANSGAZ ȘI BULGARTRANSGAZ AU REALIZAT ÎNCĂ UN PAS IMPORTANT ÎN VEDEREA FINALIZĂRII INTERCONECTĂRII SISTEMELOR ADIACENTE DE TRANSPORT GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA ȘI BULGARIA

 

 

În data de 30 mai 2016, Transgaz și Bulgartransgaz au semnat contractul cu Asocierea INSPET SA – lider - SC HABAU PPS Pipeline Systems SRL – desemnată în calitate de executant al lucrărilor de construire a Conductei de Rezervă DN 500 de traversare (inclusiv subtraversare) a fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România, în urma procedurii de achiziție publică, derulată în conformitate cu legislația română.

Semnarea trilaterală a contractului a avut loc la sediul Reprezentanței SNTGN TRANSGAZ SA, din București, în prezența reprezentanților celor doi operatori ai sistemelor de transport gaze naturale din România și Bulgaria,  precum și ai Asocierii INSPET-HABAU.

Conducta de rezervă pentru subtraversarea fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România va fi finalizată la sfarsitul anului 2016 și va avea o capacitate bidirecțională maximă de 1,5 mld. mc/an.

Realizarea proiectului de Interconectare Bulgaria-România are o importanță deosebită din perspectiva siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, la nivel regional, creând premisele integrării surselor de gaze naturale din coridorul sudic, cu piețele din Europa centrală și de vest.

 

 

 

Serviciul Comunicare Instituțională

Semnarea unui memorandum de cooperare intre Transgaz si GRTgaz

COMUNICAT

 

SNTGN TRANSGAZ SA aduce la cunoștința celor interesați că în ședința Adunării Generale Ordinare din 29.04.2016, au fost aprobate rezultatele economico-financiare pe anul 2015 aşa cum au fost prezentate în Situaţiile financiare anuale şi în Raportul administratorilor. Realizările obţinute în anul 2015 marchează o depăşire cu peste 10-15 % a indicatorilor stabiliţi prin contractele de mandat.

 

Astfel, performanţele financiare deosebite înregistrate de TRANSGAZ în anul 2015 se regasesc in urmatorii indicatori:

  • EBITDA realizat în anul 2015 este mai mare cu 26% comparativ cu cel asumat în Planul de administrare pentru 2015, ridicându-se la valoarea de 779.579 mii lei faţă de 619.625 mii lei;
  • Cheltuielile de exploatare (mai puţin amortizarea) realizate în 2015 sunt de 883.818 mii lei, însemnând o scădere cu 193.184 mii lei faţă de nivelul asumat în Planul de administrare al societăţii  pentru anul 2015;
  • alti indicatori relevanţi: venituri totale -1.706.634 mii lei; cheltuieli totale -1.099.534 mii lei; profit brut -607.100 mii lei; profit net-488.729 mii lei;
  • rezultatele financiare detaliate se găsesc pe www.transgaz.ro

 

TRANSGAZ informează că factorii principali care au determinat performanţele semnificative ale companiei în anul 2015 sunt: creşterea veniturilor din serviciile de transport internaţional de gaze naturale determinată de variaţiile cursurilor valutare ale monedelor de derulare ale contractelor; creşterea ponderii componentei fixe in total venituri de la 35% la 60%; creşterea capacităţii rezervate datorită introducerii începând cu 1.08.2014 a rezervării de capacitate pe puncte de intrare-ieşire; scăderea ponderii componentei variabile în total venituri de la 65% la 40%; creşterea cantităţii de gaze facturate; realizarea de economii brute la mai multe categorii de cheltuieli, în valoare totală de 345.852 mii lei.

 

Volumul de investiţii estimat în Planul de administrare pentru anul 2015 a fost de 352.200 mii lei, din care în anul 2015 au fost realizate investiţii în valoare de 239.554 mii lei, ceea ce înseamnă un grad de realizare de 68%. Economiile realizate în ultimii ani prin temporizarea la maxim a investiţiilor şi lucrărilor cu excepţia celor de strictă necesitate pentru securitatea şi dezvoltarea imediat a SNT stau la baza solidă a finanţării proprii a proiectelor de importanţă strategică deosebită.

În acest context, compania a avut un succes deosebit obţinând după îndelungi negocieri (circa 2ani) una dintre cele mai mari alocări de granturi în UE şi cea mai mare alocare individuală către o companie românească, de 179 milioane de euro pentru realizarea proiectului BRUA.

 

Adunarea Generală Ordinară a SNTGN Transgaz SA din 29.04.2016 a aprobat rezultatele financiare anuale pe 2015 şi a luat act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar  2015. Volumul de recompensare a echipei manageriale pentru activitatea desfăşurată in anul 2015 este de 2,82 milioane lei şi reprezintă unica formă de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie.

 

Administratorii Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ şi-au asumat următoarele obiective fundamentale:

  • dezvoltarea durabilă a societăţii;
  • optimizarea şi eficientizarea procesului operaţional;
  • conformitatea cu cerinţele reglementărilor europene şi naţionale.

 

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor naţionale şi europene de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

 

                                      

 

SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 6 aprilie 2016, Transgaz și Bulgartransgaz au semnat contractul cu compania austriacă SC HABAU PPS Pipeline Systems SRL - câștigătorul procedurii de achiziție publică, derulată în conformitate cu legislația bulgară, având următorul obiect: „Construirea Conductei principale DN 500 de traversare (inclusiv subtraversare) a fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România”

Ceremonia de semnare a contractului a avut loc la sediul Bulgartransgaz EAD, din Sofia, în prezența reprezentanților celor doi operatori ai sistemelor de transport din România și Bulgaria. Evenimentul a fost onorat de prezența Ministrului bulgar al Energiei, doamna Temenuzhka Petkova.

Conducta principală de subtraversare a fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România va fi finalizată în 119 zile de la semnarea contractului cu compania austriacă SC HABAU PPS Pipeline Systems SRL și va avea o capacitate bidirecțională maximă de 1,5 mld. mc/an.

Transgaz și Bulgartransgaz au realizat un pas important în vederea finalizării interconectării sistemelor adiacente de transport gaze naturale din România și Bulgaria.

Realizarea proiectului de Interconectare Bulgaria-România are o importanță deosebită din perspectiva siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, la nivel regional, creând premisele integrării surselor de gaze naturale din coridorul sudic, cu piețele din Europa centrală și de vest.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ