Comunicate de presa

Operatorii sistemelor de transport gaze naturale din regiunea Coridorului Sudic publică cea de-a doua ediție a Planului regional de investiții în domeniul gazelor naturale

SNTGN Transgaz SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că în data de 25 februarie 2014, organizează o întâlnire cu analiştii financiari din piaţa de capital.

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatile de raportare si informare ale emitentilor de valori mobiliare, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 septembrie 2013, actionarii societatii au aprobat in unanimitate Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA Medias in perioada 2013-2017.

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi asupra faptului că acţionarul majoritar – Ministerul Finanţelor Publice a comunicat că nu va putea participa la Adunarea Generală Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor convocate pentru data de 9 iulie 2013 ci va participa la a doua convocare din data de 10 iulie 2013. Având în vedere comunicarea transmisă vă aducem la cunoştinţă faptul că nefiind îndeplinite condiţiile legale de cvorum pentru ţinerea şedinţelor la data primei convocări, acestea vor avea loc în data de 10 iulie 2013, astfel cum au fost anunţate în convocatorul publicat.

SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca, prin Ordinul nr. 39/19.06.2013 ANRE a aprobat noile tarife si venitul total reglementat aferente activitatii de transport al gazelor naturale pentru cel de al doilea an din a III-a perioada de reglementare, ordinul fiind pubicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 391 din 29 iunie 2013.

SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca Regulamentul de Guvernanta Corporativa al SNTGN Transgaz SA a fost actualizat in ceea ce priveste structura si componenta Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie al societatii.

SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 10.05.2013 a avut loc intalnirea cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori astfel cum a fost stabilita prin comunicatul din 29.04.2013 de modificare a calendarului de comunicare financiara cu Bursa de Valori Bucuresti.
Intalnirea s-a desfasurat sub forma de teleconferinta, incepand cu ora 11.00 si a avut ca agenda de lucru analiza rezultatelor economico-financiare anuale pentru anul 2012 aprobate de AGA.

Structura venitului total aferent activitătii de transport al gazelor naturale pentru cea de-a treia perioadă de reglementare (1 iulie 2012-30 iunie 2017).

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind Piata de Capitall si cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare anuale preliminate pentru anul 2012, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare finaciara (IFRS) neauditate, sunt puse la dispozitia publicului incepand cu data de 27.02.2013, astfel:

  • In formatul electronic- pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro;
  • In forma scrisa - la sediul social al TRANSGAZ SA, din Medias. Piata C.I.Motas nr.1, judetul Sibiu;

Situatiile financiare anuale preliminate pentru anul 2012 cuprind:

  • Bilantul contabil Ia data de 31.12.2012;
  • Contul de profit si pierdere Ia data de 31.12.2012.