Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

Ziua Gazistului, care anul acesta se sărbătoreşte la data de 9 septembrie 2016, prilejuieşte companiei SNTGN TRANSGAZ SA bucuria şi onoarea de a elogia profesionalismul, experienţa, dăruirea, valoarea şi performanţele tuturor celor care şi-au legat cu devotament şi în mod nobil destinul de industria gazului metan în general şi de cea a transportului de gaze naturale în special, cu atât mai mult cu cât, tot la această dată, managementul privat al companiei va semna la Budapesta, contractul de finanţare pentru grantul de 179,4 milioane euro primit de la Uniunea Europeană pentru Proiectul BRUA-Faza1.

 

Prin proiectele investiționale propuse, proiecte în valoare de aprox.1.5 miliarde euro, TRANSGAZ este parte într-un PROCES major de transformare economică și socială a țării noastre. Proiectul BRUA este un exemplu elocvent în acest sens: Susţinut de Guvernul României, Proiectul BRUA este un proiect strategic pentru ţară şi regiune, un pol de dezvoltare economică a României, o relansare a industriei pe orizontală, un proiect ce va permite crearea a cca.4000-5000 locuri de muncă pe durata executării proiectului, respectiv cca.300-400 locuri de muncă pe durată nedeterminată. Proiectul se află în faza de obţinere a acordurilor şi avizelor de mediu şi încheierea acordurilor cu proprietarii terenurilor pe unde va trece gazoductul.

 

BRUA este dezvoltat în contextul necesităţii diversificării surselor de alimentare cu gaze naturale ale ţărilor europene, creşterii securităţii alimentării cu gaze naturale a României prin acces la noi surse, transportul înspre pieţele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspică, asigurării pe direcţia Bulgaria a unei capacităţi de transport în ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an şi dezvoltării unei capacităţi de transport pe direcţia Ungaria de 1,75 mld.mc/an în faza I şi 4,4 mld.mc/an în faza II.

 

 

Dacă performanţa se naşte din tradiţie şi pasiune, excelenţa în mod cert se naşte din profesionalism şi viziune. TRANSGAZ doreşte excelenţa în business şi de aceea obiectivul principal al mangementului privat al companiei este repoziţionarea strategică a companiei, astfel încât să poată deveni un jucător important pe piaţa de gaze naturale din Europa.

 

 

                                            SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ    

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

SNTGN TRANSGAZ SA și VESTMOLDTRANSGAZ au semnat un Acord de colaborare

 

 

 

Astăzi 24.08.2016, SNTGN TRANSGAZ SA și VESTMOLDTRANSGAZ, companie de stat a Republicii Moldova din domeniul energetic au semnat la Chișinău un Acord de colaborare în domeniul interconectării de gaze naturale.

 

Evenimentul a avut loc în cadrul ședinței grupului moldo-român în domeniul energiei pentru realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică dintre cele două state.

 

Documentul, care a fost semnat de Ion Sterian - Președintele Consiliului de Administrație al Transgaz România și de Iurie Dolghier - administratorul Vestmoldtransgaz, stabilește principiile generale de cooperare dintre cei doi operatori de sistem și transport gaze naturale, în special în domeniul dezvoltării în continuare a proiectului de interconectare a sistemelor de gaze naturale dintre România și Republica Moldova.

În cadrul ședinței grupului comun, specialiștii din cadrul Ministerului Economiei al Republicii Moldova, Ministerului Economiei, Comerțului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri și Ministerul Energiei din România au discutat în principal, proiectul Regulamentului de funcționare al Grupului de coordonare pe domeniul investițional și modul de aprobare al acestuia, aspecte cu privire la finanțarea lucrărilor de proiectare, precum și stabilirea Reprezentanței Transgaz la Chișinău..

Specialiștii din cadrul grupului mixt din domeniul investiţional sunt coordonați de viceministrul Economiei Valeriu Triboi, și președintele Departamentului pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relaţiilor cu Mediului de Afaceri din România, Mihaela Preda.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi protecţie a mediului înconjurător.

 

 

Serviciul Comunicare Instituțională

                                                 COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

SNTGN Transgaz SA Mediaș informează pe toți cei interesați asupra faptului că:

1.Prin Ordinul nr. 39/10 august 2016 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, a fost aprobat venitul reglementat, venitul total şi tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport aferente celui de-al cincilea an din a treia perioadă de reglementare (1 octombrie 2016 - 30 septembrie 2017).

Venitul total aprobat pentru anul gazier 2016-2017 este de 1.101.667,33 mii lei, similar cu cel aprobat pentru anul gazier precedent.

Reducerea nivelului tarifelor de transport gaze naturale pentru produsele de rezervare de capacitate pe termen scurt (trimestru, lună, zi) comparativ cu tarifele pentru produsele de rezervare de capacitate pe termen scurt utilizate în anul gazier precedent, coroborat cu sezonalitatea specifică activității de transport gaze naturale, sunt factori care determină Transgaz să estimeze scăderea nivelului de recuperare a venitului reglementat pentru anul gazier 2016 – 2017 din utilizarea produselor de rezervare pe termen lung comparativ cu anul gazier precedent.

Această reorientare a utilizatorilor de rețea în direcția utilizării produselor de rezervare de capacitate pe termen scurt va avea impact în modul de realizare a venitului din activitatea de transport gaze naturale în sensul creșterii veniturilor din transport în trimestrele de iarnă și respectiv diminuării veniturilor din transport în trimestrele de vară.

2.Prin Ordinul nr. 40/10 august 2016 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a fost aprobat venitul total în valoare de 56,2 mil lei și tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta Isaccea 1 – Negru Vodă 1 pentru perioada 1 octombrie 2016 - 30 septembrie 2017. Aceste tarife vor fi utilizate ca tarife de pornire în cadrul licitațiilor organizate conform Ordinului ANRE nr.34/2016.

 

SERVICIUL COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Comunicat de presa

Comunicat de presa 22.07.2016

Comunicat semnare Memorandum Azerbaidjan

COMUNICAT DE PRESĂ

Semnarea unui memorandum de cooperare între Transgaz și PVGASCITY JSC

 

Ieri,12.07.2016, SNTGN TRANSGAZ SA România și PVGASCITY JSC au semnat în Vietnam un Memorandum de  înțelegere.

Memorandumul a fost semnat cu prilejul vizitei premierului  Dacian Ciolos în R.S Vietnam, care a deschis un Forum de Afaceri  româno-vietnamez, organizat  în colaborare cu  Camerele de Comerț și Industrie din cele două țări.

Prin memorandumul semnat la Hanoi, TRANSGAZ și PVGASCITY JSC. și-au exprimat intenția de a susține în comun proiecte reciproc avantajoase și de a dezvolta noi direcții de cooperare în domeniul transportului gazelor naturale. Memorandumul semnat în Vietnam conturează principiile de bază, responsabilitățile și cadrul pentru coordonarea activităților ce se vor realiza între cei doi parteneri și pune bazele dezvoltării unei colaborări ulterioare între aceștia.  Părțile semnatare au convenit să coopereze pentru o perioadă de 1 (un) an, ulterior identificării unui set de măsuri privind aspectele prioritare și ulterior definirii viziunii proprii strategice și în baza unui studiu de piață.

Memorandumul a fost  semnat  pentru  partea română de către președintele CA Transgaz,  domnul Ion Sterian și directorul Departamentului de Accesare Fonduri  Europene și  Relații Internaționale , domnul  Ciprian Alic, iar  pentru  partea vietnameză de către domnul Bui Xuam Nang, director adjunct PVGASCITY JSC.

PVGASCITY JSC este autorizată să contruiască, opereze, întrețină rețelele de distribuție gaze înspre zonele  rezidențiale și industriale din Vietnam.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător.

 

Serviciul Comunicare Instituțională

16.06.2016

COMUNICAT

 

Astăzi, 16.06.2016, a avut loc o vizită de lucru a Președintelui României Klaus Iohannis, alături de delegația ambasadei României la Sofia, la Şantierul Marten, Bulgaria, unde au început lucrările de foraj orizontal dirijat pentru subtraversarea fluviului Dunărea.

Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții companiilor implicate în proiect: Transgaz, Bulgartransgaz și constructorul Habau.

Din partea Transgaz , președintele Ion Sterian și directorul general Petru Văduva au prezentat proiectul de interconectare și au discutat cu președintele Iohannis despre oportunitățile pe care proiectul le oferă.

Proiectul de interconectare România - Bulgaria este singurul proiect prin care se poate asigura transportul gazelor naturale din traseul sudic al gazelor Azerbaijean-Turcia-Grecia spre Austria, prin segmentul de pe teritoriul României. Conducta de gaz din Bulgaria în Austria, via România şi Ungaria (BRUA - PCI 7.15, proiect de interes comun conform primei liste PCI) are o importanţă deosebită la nivel regional: după punerea în funcţiune, conducta va asigura integrarea surselor de gaze naturale din Coridorul Sudic cu pieţele din Europa Centrală şi de Vest.

Prin realizarea acestui proiect se deschide alimentarea cu gaze naturale din Coridorul Sudic (proiectele TANAP şi TAP), terminalele LNG cât şi alte potenţiale surse, spre zona balcanică, ţările sud europene şi Europa Centrală, întregindu-se astfel Culoarul Vertical între Grecia-Bulgaria-România, apoi spre Ungaria şi Europa Centrală.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Energetic European pentru Redresare, în conformitate cu Decizia de Finanţare nr. C(2010)5962-06.09.2010, valoarea maximă a Grantului fiind de 4,5 milioane euro pentru segmentul românesc şi 4,1 milioane euro pentru segmentul bulgar.

Data finalizării Proiectului conform Deciziei de Finanţare CE este 31.12.2016.

Proiectul presupune construirea a două Staţii de Măsurare a Gazelor Naturale (SMG) (la Giurgiu în România şi la Ruse în Bulgaria), astfel încât să permită vehicularea gazelor în ambele sensuri.

 

Serviciul Comunicare Instituțională

În data de 6 iunie 2016, la sediul central al SNTGN Transgaz SA din Mediaș, la Reprezentanța București precum și la Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale s-au prezentat inspectori ai Comisiei Europene- Direcția Generală Concurență și ai Consiliului Concurenței din România, în vederea desfășurării unei inspecții.

Inspecția se desfășoară în temeiul art.20 alin.(4) din Regulamentul (CE) nr 1/2003 al Consiliului Uniunii Europene privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la art. 81 și 82 din Tratatul CE  devenite art. 101 și respectiv 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

SNTGN Transgaz SA acordă  sprijinul reprezentanților Comisiei Europene - Direcția Generală Concurență și ai Consiliului Concurenței prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor și informațiilor solicitate.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ