Comunicate de presa

In conformitate cu prevederile Hotărâni nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 21 aprilie 2008, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa CI Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 9 mai 2008, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2007, de 9,66 lei/acţiune, în sumă brută totală de 113.735.333,04 lei reprezentând 50,77% din profitul net, începând cu data de 16 iunie 2008.

SNTGN Transgaz SA Medias aduce la cunostinta celor interesati ca a fost finalizata interconectarea la Sistemul National de Transport (SNT) a obiectivului de investitii "Conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea municipiului Giurgiu". Conducta de transport gaze naturale mentionata, asigura necesarul de gaze naturale pentru municipiul Giurgiu si cel al localitatilor aflate pe traseul conductei(Crevedia Mare, Buc^ani, Clejani, Letca Noua, Ghimpati, Schitu, Stoienesti, Fratesti). Caracteristicile tehnice ale conductei sunt: diametru - 500 nun, presiunea maxima de regim - 40 bar, lungime - 67,61km, debitul instalat - 50.000 Smc/h. Valoarea lucrarilor de executie a conductei de transport gaze naturale s-a ridicat la aproximativ 13 milioane euro. Mentionam faptul ca lucrarile la conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea municipiului Giurgiu au fost finalizate in anul 2007, iar in prezent a fost finalizata interconectarea la SNT a acestei conducte. Oportunitatea acestei investitiei rezida in faptul ca prin alimentarea cu gaze naturale a noi localitati, se pennite atat relansarea si revigorarea activitatilor economice din aceasta zona dar si cresterea gradului de confort a populatiei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că RAPORTUL pentru TRIM.12008, va fi pus la dispoziţia publicului, astfel:

 • In formatul electronic - pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro, relaţii cu acţionariatul începând cu data de 14.05.2008;
 • In forma scrisă - la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr.l, judeţul Sibiu începând cu data de 14.05.2008.

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că RAPORTUL ANUAL pentru anul 2007, va fi pus la dispoziţia publicului, astfel:

 • în formatul electronic -pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro începând cu data de 23.04.2008;
 • în forma scrisă - la sediul social al TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr. 1, judeţul Sibiu începând cu data de 23.04.2008

Raportul anual cuprinde:

 1. Situaţiile financiare individuale anuale auditate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007;
 2. Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2007;
 3. Raportul auditorilor independenţi asupra situaţiilor financiare anuale pentru anul 2007;
 4. Declaraţia conducerii societăţii cu privire la situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007.

În data de 26 martie 2007 Standard&Poor’s Ratings Service a acordat SNTGN “TRANSGAZ” SA Medias rating-ul pentru împrumuturi corporative pe termen lung BB+, cu perspectivă pozitivă.

Perspectiva pozitivă reflecta sansele unei pozitii îmbunătătite în ceea ce priveste lichiditatea ca urmare a ofertei publice initiale primare de vânzare de actiuni planificate pentru anul 2007. Reflecta de asemenea potentialul Transgaz de a atinge gradul investitional al rating-ului ca urmare a îmbunătătirii activitătii operationale ca si entitate listată public - mentinând în acelasi timp nivelul indicatorilor de credit - si printr-o îmbunătătire vizibilă a practicilor de management a riscului corporativ.

În urma procesului de revizuire a rating-ului, în data de 29 februarie 2008 Standard&Poor’s Ratings Service a îmbunătătit rating-ul corporativ pe termen lung acordat SNTGN “TRANSGAZ” SA Medias, de la BB+, cu perspectivă pozitivă la BBB-, cu perspectivă negativă.

“ Îmbunătătirea rating-ului reflectă profilul financiar îmbunătătit al companiei Transgaz ca urmare a finalizării cu succes a IPO-ului prin care s-au asigurat fondurile necesare finantării partiale a programului de investitii pe termen mediu al companiei, a cresterii cuantumului si vizibilitătii cash flow-ului operational ca urmare a cresterii semnificative a tarifului si stabilirea tarifului pentru perioada de reglementare care se va termina la 30 iunie 2012”, conform comunicatului Standard&Poor’s din data de 29 februarie 2008.

Dintre punctele forte ale Transgaz, care au contribuit la îmbunătătirea rating-ului, mentionăm următoarele:

 • calitatea de unic operator licentiat al sistemului national de transport gaze naturale din România;
 • profilul financiar solid al companiei;
 • predictibilitatea cash flow-ului datorită faptului că activitatea de transport este reglementată.

În perioada 03-04 martie 2008, s-a desfăşurat prima şedinţă de lucru cu tema „Dezvoltarea durabilă, obiectiv comun „ organizată de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în colaborare cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
    La eveniment, au participat în calitate de invitaţi d-na DOBROTĂ Maria din partea Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului Sibiu şi domnul SIMESCU Nicolae, membru în Consiliul de Administraţie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
    Această primă întâlnire a avut ca principal scop prezentarea politicilor şi a realizărilor în domeniul protecţiei mediului şi schimbul de experienţă în vederea îmbunătăţirii performanţelor de mediu ale celor două mari companii medieşene.
    Întâlnirea a fost catalogată în unanimitate ca un real succes, stabilindu-se necesitatea întâlnirilor sistematice, următoarea întâlnire fiind planificată în semestrul al II-lea al acestui an.

În scopul îndeplinirii obligaţiilor privind asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale prin realizarea de interconectări cu sistemele de transport al gazelor naturale din ţările vecine, precum şi în vederea îndeplinirii obiectivelor de investiţii cuprinse în strategia de dezvoltare şi în programul minimal de investiţii pentru perioada 2007-2012, SNTGN Transgaz SA în calitate de operator al SNT, a semnat la Szeged în data de 22 ianuarie 2008, un Memorandum de Inţelegere cu compania MOL din Ungaria pentru finalizarea construcţiei conductei de interconectare a celor două sisteme de transport al gazelor naturale, pe ruta Arad-Szeged. Caracteristicile tehnice ale acestei conducte de interconectare sunt: lungime totală - 61,7 km din care construiti 36,7 km; diametru nominal - 700 mm.Memorandumul încheiat prevede etapele ce trebuie parcurse de cele două părţi astfel încât interconectarea să fie realizată şi pusă în funcţiune până la finele anului 2009.