Comunicate de presa

In conformitate cu prevederile mi.227 din Legea m.297/2004 privind piata de capital si cele ale art 113 lit D alin 2. din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, modificat,SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati ca RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2008, este disponibil incepand cu data de 14 august 2008, astfel: • in formatul electronic - pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro; • in forma scrisa - la sediul social al TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I.Motas nr.1, judetuI Sibiu - Serviciul Relatii Investitori Actionariat ~s Piata de Capital. Raportul semestrial cuprinde urmatoarele: • Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2008; • Contul de profit si pierdere la data de 30 iunie 2008; • Declaratia conducerii societatii cu privire la situatiile financiare intocmite pentru semestrul I 2008.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş - România şi FGSZ Natural Gas Transmission Ltd.-Ungaria au semnat la data de 1 iulie 2008 - Acordul de dezvoltare şi construire a conductei de interconectare Szeged -Arad.
Conform înţelegerilor dintre cele două companii, FGSZ Ltd. invită toate părţile interesate să ia parte la procedura de Sezon Deschis ce va fi lansată în data 5 august 2008, pentru vânzarea capacităţii de 180.000 mc/h pe secţiunea ungară a conductei de interconectare.
Ofertanţii sunt invitaţi să anunţe la compania FGSZ Ltd. necesarul de capacitate pentru perioada 1 ianuarie 2010 - 1 iulie 2030. Data limită pentru depunerea ofertelor este de 3 septembrie 2008 iar rezultatele vor fi comunicate în data de 10 septembrie 2008.

În comunicatul transmis în data de 23.07.2008 s-a scris - Situaţiile financiare pentru anul 2007 întocmite de auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
Aceasta exprimare contine eroarea "întocmite de". 
Rugăm a se citi textul corect al comunicatului astfel: 
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că începând cu data de 23 iulie 2008, sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.transgaz.ro - Situaţiile financiare pentru anul 2007 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi auditate de auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că începând cu data de 23 iulie 2008, sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.transgaz.ro - Situaţiile financiare pentru anul 2007 întocmite de auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Urmare a interesului manifestat de mass-media româneasca referitor la ultimele evoluţii ale proiectului NABUCCO,compania NABUCCO GAS PIPELINE INTERNAŢIONAL (NIC), in care SNTGN Transgaz SA Mediaş detine 16,67% din părtile sociale, a organizat în data de 30.06.2008, o masă rotundă cu reprezentanţii mass-media de la urmatoarele publicaţii / posturi de televiziune: Ziarul Financiar; Business Standard; Financiarul; Bursa; Capital; Money Channel.
La acest eveniment, din partea NABUCCO GAS PIPELINE INTERNATIONAL (NIC), au participat dl.Reinhard Mitschek-Director Executiv si dl.Christian Dolezal-ataşat de presă iar din partea SNTGN Transgaz SA a participat in calitate de invitat dl.Vlad Pavlovschi, Director Departament şi Procurist al NIC.

In conformitate cu prevederile Hotărâni nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 21 aprilie 2008, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa CI Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 9 mai 2008, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2007, de 9,66 lei/acţiune, în sumă brută totală de 113.735.333,04 lei reprezentând 50,77% din profitul net, începând cu data de 16 iunie 2008.

SNTGN Transgaz SA Medias aduce la cunostinta celor interesati ca a fost finalizata interconectarea la Sistemul National de Transport (SNT) a obiectivului de investitii "Conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea municipiului Giurgiu". Conducta de transport gaze naturale mentionata, asigura necesarul de gaze naturale pentru municipiul Giurgiu si cel al localitatilor aflate pe traseul conductei(Crevedia Mare, Buc^ani, Clejani, Letca Noua, Ghimpati, Schitu, Stoienesti, Fratesti). Caracteristicile tehnice ale conductei sunt: diametru - 500 nun, presiunea maxima de regim - 40 bar, lungime - 67,61km, debitul instalat - 50.000 Smc/h. Valoarea lucrarilor de executie a conductei de transport gaze naturale s-a ridicat la aproximativ 13 milioane euro. Mentionam faptul ca lucrarile la conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea municipiului Giurgiu au fost finalizate in anul 2007, iar in prezent a fost finalizata interconectarea la SNT a acestei conducte. Oportunitatea acestei investitiei rezida in faptul ca prin alimentarea cu gaze naturale a noi localitati, se pennite atat relansarea si revigorarea activitatilor economice din aceasta zona dar si cresterea gradului de confort a populatiei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că RAPORTUL pentru TRIM.12008, va fi pus la dispoziţia publicului, astfel:

 • In formatul electronic - pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro, relaţii cu acţionariatul începând cu data de 14.05.2008;
 • In forma scrisă - la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr.l, judeţul Sibiu începând cu data de 14.05.2008.

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că RAPORTUL ANUAL pentru anul 2007, va fi pus la dispoziţia publicului, astfel:

 • în formatul electronic -pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro începând cu data de 23.04.2008;
 • în forma scrisă - la sediul social al TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr. 1, judeţul Sibiu începând cu data de 23.04.2008

Raportul anual cuprinde:

 1. Situaţiile financiare individuale anuale auditate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007;
 2. Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2007;
 3. Raportul auditorilor independenţi asupra situaţiilor financiare anuale pentru anul 2007;
 4. Declaraţia conducerii societăţii cu privire la situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007.

În data de 26 martie 2007 Standard&Poor’s Ratings Service a acordat SNTGN “TRANSGAZ” SA Medias rating-ul pentru împrumuturi corporative pe termen lung BB+, cu perspectivă pozitivă.

Perspectiva pozitivă reflecta sansele unei pozitii îmbunătătite în ceea ce priveste lichiditatea ca urmare a ofertei publice initiale primare de vânzare de actiuni planificate pentru anul 2007. Reflecta de asemenea potentialul Transgaz de a atinge gradul investitional al rating-ului ca urmare a îmbunătătirii activitătii operationale ca si entitate listată public - mentinând în acelasi timp nivelul indicatorilor de credit - si printr-o îmbunătătire vizibilă a practicilor de management a riscului corporativ.

În urma procesului de revizuire a rating-ului, în data de 29 februarie 2008 Standard&Poor’s Ratings Service a îmbunătătit rating-ul corporativ pe termen lung acordat SNTGN “TRANSGAZ” SA Medias, de la BB+, cu perspectivă pozitivă la BBB-, cu perspectivă negativă.

“ Îmbunătătirea rating-ului reflectă profilul financiar îmbunătătit al companiei Transgaz ca urmare a finalizării cu succes a IPO-ului prin care s-au asigurat fondurile necesare finantării partiale a programului de investitii pe termen mediu al companiei, a cresterii cuantumului si vizibilitătii cash flow-ului operational ca urmare a cresterii semnificative a tarifului si stabilirea tarifului pentru perioada de reglementare care se va termina la 30 iunie 2012”, conform comunicatului Standard&Poor’s din data de 29 februarie 2008.

Dintre punctele forte ale Transgaz, care au contribuit la îmbunătătirea rating-ului, mentionăm următoarele:

 • calitatea de unic operator licentiat al sistemului national de transport gaze naturale din România;
 • profilul financiar solid al companiei;
 • predictibilitatea cash flow-ului datorită faptului că activitatea de transport este reglementată.