Comunicate de presa

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş - România şi FGSZ Natural Gas Transmission Ltd.-Ungaria au semnat la data de 1 iulie 2008 - Acordul de dezvoltare şi construire a conductei de interconectare Szeged -Arad. 
FGSZ Ltd a anunţat ca Procedura de Sezon Deschis lansata in data de 5 august 2008 cu scopul vânzării a max.90% din capacitatea conductei de interconectare a sistemelor de transport gaze naturale din Ungaria si România, planificata sa fie realizata in comun de către FGSZ Ltd si SNTGN Transgaz SA s-a incheiat pe 3 septembrie 2008.
FGSZ Ltd a studiat in detaliu toate ofertele inscrise si a constatat ca doar cinci oferte au indeplinit in intregime termenii si condiţiile Procedurii de Sezon Deschis , cererea de rezervare de capacitate fiind cu 70% mai mica fata de capacitatea oferita spre vanzare.Astfel, FGSZ Ltd a declarat Procedura de Sezon Deschis fara succes.
Având in vedere ca FGSZ Ltd este foarte interesata de a vinde capacitatea menţionata, aceasta va lansa o noua Procedura de Sezon Deschis, ce urmează a fi făcuta public la data de 12 septembrie 2008.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi, că întâlnirea cu analiştii financiari programata prin calendarul financiar pentru data de 10 septembrie 2008, se va desfăşura la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa Constantin.I.Motaş nr.l, sala de consiliu începând cu ora 10. Agenda de lucru a întâlnirii va cuprinde:

Analiza rezultatelor financiare înregistrate de companie la data de 30 iunie 2008;
Proiecţii financiare pentru semestrul II din anul 2008.
Vă rugăm să confirmaţi participarea ia adresa de e-mail: relatii.investitori@transgaz.ro.

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că în şedinţa din data de 29 august 2008, Consiliul de Administraţie al societăţii a aprobat prin Hotarârea nr.11/29.08.2008 convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, ce urmează a avea loc în data de 7 octombrie 2008 şi la care vor participa toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă de 17 septembrie 2008.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că in conformitate cu „Acordul de Dezvoltare în Comun" încheiat cu FGSZ NATURAL GAS TRANSMISSION CLOSED COMPANY LIMITED BY SHARES din Ungaria, în data de 18 august 2008 s-a semnat la Siofok, Ungaria, Acordul de alocare a capacităţii privind rezervarea capacităţii minime iniţiale contractate pe termen lung a conductei de interconectare pe ruta Szeged - Arad. Acordul încheiat are ca scop armonizarea procedurilor de alocare a capacităţilor de transport pe conducta de pe teritoriul Ungariei şi pe conducta de pe teritoriul României.

In conformitate cu prevederile mi.227 din Legea m.297/2004 privind piata de capital si cele ale art 113 lit D alin 2. din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, modificat,SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati ca RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2008, este disponibil incepand cu data de 14 august 2008, astfel: • in formatul electronic - pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro; • in forma scrisa - la sediul social al TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I.Motas nr.1, judetuI Sibiu - Serviciul Relatii Investitori Actionariat ~s Piata de Capital. Raportul semestrial cuprinde urmatoarele: • Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2008; • Contul de profit si pierdere la data de 30 iunie 2008; • Declaratia conducerii societatii cu privire la situatiile financiare intocmite pentru semestrul I 2008.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş - România şi FGSZ Natural Gas Transmission Ltd.-Ungaria au semnat la data de 1 iulie 2008 - Acordul de dezvoltare şi construire a conductei de interconectare Szeged -Arad.
Conform înţelegerilor dintre cele două companii, FGSZ Ltd. invită toate părţile interesate să ia parte la procedura de Sezon Deschis ce va fi lansată în data 5 august 2008, pentru vânzarea capacităţii de 180.000 mc/h pe secţiunea ungară a conductei de interconectare.
Ofertanţii sunt invitaţi să anunţe la compania FGSZ Ltd. necesarul de capacitate pentru perioada 1 ianuarie 2010 - 1 iulie 2030. Data limită pentru depunerea ofertelor este de 3 septembrie 2008 iar rezultatele vor fi comunicate în data de 10 septembrie 2008.

În comunicatul transmis în data de 23.07.2008 s-a scris - Situaţiile financiare pentru anul 2007 întocmite de auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
Aceasta exprimare contine eroarea "întocmite de". 
Rugăm a se citi textul corect al comunicatului astfel: 
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că începând cu data de 23 iulie 2008, sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.transgaz.ro - Situaţiile financiare pentru anul 2007 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi auditate de auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că începând cu data de 23 iulie 2008, sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.transgaz.ro - Situaţiile financiare pentru anul 2007 întocmite de auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Urmare a interesului manifestat de mass-media româneasca referitor la ultimele evoluţii ale proiectului NABUCCO,compania NABUCCO GAS PIPELINE INTERNAŢIONAL (NIC), in care SNTGN Transgaz SA Mediaş detine 16,67% din părtile sociale, a organizat în data de 30.06.2008, o masă rotundă cu reprezentanţii mass-media de la urmatoarele publicaţii / posturi de televiziune: Ziarul Financiar; Business Standard; Financiarul; Bursa; Capital; Money Channel.
La acest eveniment, din partea NABUCCO GAS PIPELINE INTERNATIONAL (NIC), au participat dl.Reinhard Mitschek-Director Executiv si dl.Christian Dolezal-ataşat de presă iar din partea SNTGN Transgaz SA a participat in calitate de invitat dl.Vlad Pavlovschi, Director Departament şi Procurist al NIC.

In conformitate cu prevederile Hotărâni nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 21 aprilie 2008, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa CI Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 9 mai 2008, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2007, de 9,66 lei/acţiune, în sumă brută totală de 113.735.333,04 lei reprezentând 50,77% din profitul net, începând cu data de 16 iunie 2008.