Comunicate de presa

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2009, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa C.I. Motaş nr.1, jud Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 19 mai 2009, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2008, de 10,47 lei/acţiune, în sumă brută totală de de 123.272,146,68 lei începând cu data de 25 iunie 2009

Asociaţia Analiştilor Tehnici din România (AATROM) în parteneriat cu Transgaz a organizat cea de a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale de Analiză Tehnică, conferinţă care devine deja o tradiţie. 
Timp de trei zile, nume cu rezonanta în domeniul analizei tehnice internationale, s-au reunit la Sighişoara, pentru a dezbate un subiect de actualitate şi de larg interes pentru investitori: “Black Swans vs. White Swans: Cum Poate Preveni Analiza Tehnica Dezastrele Financiare” .

SNTGN Transgaz SA Mediaş informează investitorii ca incepand cu data de 18 mai 2009, sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.transgaz.ro - Relaţii investitori, Situaţiile financiare pentru anul 2008 întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), si auditate de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi, că întâlnirea cu analiştii financiari programată prin calendarul financiar pentru data de 7 MAI 2009, s-a desfăşurat la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa Constantin.l.Motaş nr.1, sala de consiliu începând cu ora 11°°. La această întâlnire au participat analişti financiari de la KBC Securities, Raiffeisen Capital Investment, Piraues Securities şi EFG EuroBank Securities Agenda de lucru a întâlnirii a cuprins analiza rezultatelor financiare înregistrate de companie ia data de 31 decembrie 2008. în vederea respectării principiului transparenţei, materialul prezentat în cadrul întâlnirii este disponibil pe site-ul Transgaz la adresa: www.transgaz.ro .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că RAPORTUL pentru TRIM. I 2009, este pus la dispozita publicului, astfel:

- în formatul electronic - pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www, transgaz.ro începând cu data de 05.05.2009 - în formă scrisă - la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr.1, judeţul Sibiu începând cu data de 05.05.2009.

În considerarea faptului că, în urma desfăşurării Adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 28 aprilie 2009, s-au ridicat întrebări clarificatoare referitoare la punctul 1 al ordinei de zi referitor la participarea SNTGN Transgaz SA la înfiinţarea Companiei Naţionale NABUCCO Turcia, transmitem următoarele: 
- în conformitate cu stipulaţie Acordului de Asociere privind realizarea Conductei de Gaze Nabucco, în data de 25 aprilie 2007, prin Rezoluţia asociaţilor Companiei Nabucco Gas Pipeline Internationa! GmbH (NIC), cu sediul la Viena, s-a decis constituirea Companiilor Nabucco Naţionale (NNC) în ţările traversate de Conducta Nabucco, respectiv Compania Naţionala Nabucco Turcia, Compania Naţionala Nabucco Bulgaria, Compania Naţionala Nabucco România, Compania Naţionala Nabucco Ungaria şi Compania Naţionala Nabucco Austria. ...

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi, că întâlnirea cu analiştii financiari programata prin calendarul financiar pentru data de 7 MAI 2009 se va desfăşura la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa Constantin.l.Motaş nr.1, sala de consiliu începând cu ora 1100. Agenda de lucru a întâlnirii va cuprinde analiza rezultatelor financiare înregistrate de companie la data de 31 decembrie 2008;
Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa de e-mail: relatii.investitori@transgaz.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că RAPORTUL ANUAL pentru anul 2008, este pus la dispoziţia publicului astfel:

  • în formatul electronic - pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro;
  • în formă scrisă - la sediul social al TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr.1, judeţul Sibiu;

Raportul anual cuprinde:

  • Situaţiile financiare individuale anuale auditate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008;
  • Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2008;
  • Raportul auditorilor independenţi asupra situaţiilor financiare anuale pentru anul 2008;
  • Declaraţia conducerii societăţii cu privire la situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2008.

”100 de ani de istorie a gazului românesc. Un secol de supremaţie şi forţă” – acesta este sloganul sub care se desfăşoară evenimentul “Romgaz 100 de ani”, în perioada 23-25 aprilie, la Mediaş, în centrul industriei gazelor naturale. 
S.N.G.N. Romgaz SA şi S.N.T.G.N. Transgaz SA marchează împlinirea a 100 de ani de la prima extracţie de gaz natural din România printr-un eveniment special, dedicat întregii industrii de profil. La acest eveniment şi-au anunţat prezenţa oficialităţi interne şi internaţionale, numeroase personalităţi din rândul autorităţilor centrale şi locale, precum şi reprezentanţi ai colaboratorilor din domeniu ale celor două companii.

In dimineata zilei de 20.04.2009 pe conducta Ø32’’ Silistea – Bucuresti in zona localitatilor Sinesti si Jugureanu s-au produs doua accidente tehnice care au provocat ruperea conductei. Echipele de interventie ale SNTGN TRANSGAZ SA au intervenit operativ si au izolat tronsoanele de conducta afectate, in cca 30 minute de la ora producerii evenimentelor. Totodata au fost efectuate operativ manevrele necesare mentinerii alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor situati aval de zonele afectate astfel incat alimentarea cu gaze naturale a acestora nu a fost sistata sau redusa.