Interconectarea conductei T1 cu SNT- Primul Angajament asumat a fost îndeplinit