Declaratie de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese