Raportari curente 2014

2014-12-23
Raport auditori semestrul II 2013 conform Art. 225 din Legea 297/2004
2014-12-23
Raport auditori semestrul I 2014 conform Art. 225 din Legea 297/2004
2014-12-18
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca, OUG nr.86/2014, privind stabilirea unor masuri de reorganizare Ia nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 920/17.12.2014.
2014-12-16
SNTGN Transgaz SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi asupra actelor juridice încheiate cu societăţi în care Statul Român îşi exercită controlul direct sau indirect şi a căror valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 de euro:
2014-11-26
SNTGN Transgaz SA transmite spre informare tuturor celor interesaţi erata referitoare la actele juridice raportate in data de 12.03.2014,09.04.2014 si 20.06.2014 in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de Capital.
2014-11-26
SNTGN Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra actelor juridice incheiate cu societati in care Statul Roman isi exercita controlul direct sau indirect si a caror valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro ...
2014-10-03

În conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 03 octombrie 2014 a avut loc, la a doua convocare, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor companiei, ...

2014-10-02

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează pe toti cei interesati că în data de 2 octombrie 2014 a avut loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum a fost convocată.

 

2014-09-05

 SNTGN Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra actelor juridice incheiate cu societati in care Statui Roman isi exercita controlul direct sau indirect si a caror valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro:

2014-08-26

SNTGN Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra actelor juridice incheiate cu societati in care Statui Roman isi exercita controlul direct sau indirect si a caror valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro:

Pagini