Raportari curente 2013

2013-12-18

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 18 decembrie 2013 a avut loc, la a doua convocare, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor companiei, astfel cum acesta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

2013-12-18

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi, că urmare a vânzării printr-un plasament privat a întregului pachet de acţiuni deţinut de Fondul Proprietatea la Transgaz, procentul din capitalul social reprezentat de acţiunile deţinute după tranzacţie şi numărul de voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor este de zero acţiuni respectiv 0% din capitalul social şi numărul de voturi.

2013-12-17

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum prevăzute la Art.17 pct.1.3 din Actul Constitutiv al societăţii, actualizat la data de 10.07.2013, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SNTGN “Transgaz” SA Mediaş nu s-a putut desfăsura în data de 17.12.2013 orele 1000, astfel cum a fost convocată şi adusă la cunoştinţa publicului în data de 13 noiembrie 2013, urmând ca aceasta să se desfăşoare mâine 18.12.2013 în condiţiile prevăzute în convocator.

2013-12-06

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 05 decembrie 2013 a avut loc, şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

2013-09-23

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 23 septembrie 2013 au avut loc, şedinţele Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a acţionarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

2013-08-02

La solicitarea unor actionari S.N.T.G.N. Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra urmatoarelor aspecte:

2013-07-26

In conformitate cu prevederile Legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, societatea va inregistra la 30 iunie 2013 un provizion de depreciere a imobilizarilor financiare in valoare de 110,7 milioane lei reprezentand contributia Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH.

2013-07-25

S.N.T.G.N. Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra contractelor/actelor aditionale cu valoare mai mare de 50.000 de euro, incheiate in cursul anului 2012 si a semestrului I al anului 2013 cu societati in care Statul Roman isi exercita controlul direct sau indirect, avand valabilitate in Semestrul I 2013:....

2013-07-10

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 10 iulie 2013 au avut loc, la a doua convocare, şedinţele Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a acţionarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

2013-06-14

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca, in sedinta din data de 13.06.2013, Consiliul de Administratie al SNTGN Transgaz SA a luat act de demisia domnului Radu Stefan Cernov din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al societatii, motivata de riscul afectarii imaginii SNTGN Transgaz SA prin unele crilici publice din partea reprezentantilor unor actionari minoritari asupra legitimitatii activitatii managementului recent desemnat. Luand act de disponibilitatea domnului Radu Stefan Cernov pentru a activa in continuare ca membru al Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA...

Pagini