Raportari curente 2012

2012-11-12

In conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital, SNTGN Transgaz SA Mediaş, informează persoanele interesate asupra următoarelor: 
Intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 30B din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitenţii şi operaţiunile cu valon mobiliare, raportul privind activitatea economico financiara a SNTGN Transgaz SA la 30 09.2012 cuprinde următorii indicatori economico - financiari: ....

2012-10-18

In conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi că în data de 18 octombrie 2012 a avut loc şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum a fost convocată.

2012-10-10

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, asupra faptului ca prin decizia Directorului General nr. 594 din 24.09.2012 a fost eliberat din functia de Director General Adjunct domnul Pintican Juga Liviu Traian, ca urmare a pensionarii acestuia, incepand cu data de 02.10.2012

2012-10-05

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca in Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 686/4.10.2012 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 919 din 5 septembrie 2012 privind aprobarea Actului adiţional nr.5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale si Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaş, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 668/2002. ...

2012-09-10

La solicitarea acţionarului semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informeaza pe toti cei interesati asupra modificărilor intervenite la nivelul conducerii executive a societatii. ...

2012-09-04

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre insitutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ Medias informeaza pe toti cei interesati ca in data de 04 septembrie 2012 au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor companiei, astfel cum au fost convocate.

2012-08-14

Evenimente importante de raportat: Raport Semestrul I 2012 privind activitatea economico-financiară a SNTGN Transgaz SA Mediaş în conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital, SNTGN Transgaz SA Mediaş, informează persoanele interesate asupra următoarelor: 
Prin Hotărârea nr.15, luată în şedinţa din data de 10 august 2012, Consiliul de Administraţie a aprobat Raportul Semestrial privind activitatea economico-financiară a societăţii la 30.06.2012.

2012-07-19

În conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati ca in data de 19 iulie 2012 a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum a fost convocata.

2012-06-19

În conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati ca in data de 19 iunie 2012 a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum a fost convocata.

2012-06-18

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca in cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute la Art. 17 pct.1.1 din Actul Constitutiv al societatii, actualizat la data de 27.03.2012, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNTGN "Transgaz" SA Medias nu s-au putut desfasura in data de 18.06.2012, la orele 10:00, astfel cum a fost convocata si adusa la cunostinta publicului in data de 14 mai 2012, urmand ca ea sa se desfasoare maine, 19.06.2012, ora 10:00 in conditiile prevazute in convocator.

Pagini