Raportari curente 2011

2011-12-22

In conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi că în data de 21 decembrie 2011 a avut loc şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum a fost convocată. Ataşăm prezentului raport curent, Hotărârea nr. 11/21.12.2011 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş.

2011-12-21

SNTGN Transgaz SA Medias informeaza investitorii ca in data de 16 decembrie 2011 a fost semnat actul aditional privind prelungirea valabilitatii cu inca un an, pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, a contractului nr. 2102-06/3 iunie 1987 pentru transportul gazului natural pe teritoriul Romaniei spre Turcia, Grecia si alte tari.

2011-11-03

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Medias, informeaza persoanele interesate asupra urmatoarelor: ...

2011-10-31

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital SNTGN Transgaz SA Medias, informeaza pe toti cei interesati ca in data de 31 octombrie 2011 a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor companiei, astfel cum a fost convocata.

2011-09-26

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital SNTGN Transgaz SA Medias, aduce la cunostinta persoanelor interesate SOLUTIA, publicata pe portalul instantelor judecatoresti pronuntata de Tribunalul Sibiu - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, in dosarul nr.3909/85/2011, prin care se certifica faptul ca s-a respins cererea de ordonanta presedintiala privind suspendarea executarii Hotararii AGA nr. 6/10.06.2011, formulate de Federatia Sindicatelor "Gaz Romania".

2011-08-12

In conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital, SNTGN Transgaz SA Mediaş, informează persoanele interesate asupra următoarelor: 
Prin Hotărârea nr.16, luată în şedinţa din data de 9 august 2011, Consilul de Administraţie a aprobat Raportul Semestrial privind activitatea economico-financiară a societăţii la 30.06.2011 
Respectând prevederile legislaţiei specifice pieţei de capital, Raportul Semestrial pentru semestrul I 2011 se gaseste pe pagina Transgaz la sectiunea Relatii cu investitorii\Raportari semestriale.

2011-07-12

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati ca in data de 12 iulie 2011 au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor companiei, astfel cum au fost convocate.

2011-06-10

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati ca in data de 10 iunie 2011 au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor companiei, astfel cum au fost convocate.

2011-06-09

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati că din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum prevăzute în Actul Constitutiv al societătii, actualizat la data de 24.02.2011, Adunarea Generala Ordinară si Adunarea Generala Extraordinară ale Acţionarilor SNTGN "Transgaz" SA Mediaş nu s-au putut desfăsura în data de 09.06.2011, la orele 10°° si respectiv 11°°, astfel cum au fost convocate si aduse la cunoştinţa publicului în data de 29 aprilie 2011, urmând ca ele să se desfăsoare mâine, 10.06.2011, in condiţiile prevăzute în convocator.

2011-06-09

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA Medias aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca ca prin hotararea nr.13/09.06.2011 a Consiliului de Administratie, sedinlele AGOA si AGEA convocate pentru data de 07.07.2011 au fost reprogramate penlru data de 12.07.2011.

Pagini