Raportari curente 2008

2008-12-16

Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş, din data de 16 decembrie 2008 s-a desfăşurat in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea condiţiilor din convocator.

2008-11-11

În şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 10 noiembrie 2008 a fost aprobat Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a companiei pentru perioada 01.01 - 30.09.2008.

2008-10-31

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş informează investitorii asupra următorului eveniment relevant: în data de 26 martie 2007 Standard&Poor's Ratings Service a acordat SNTGN "TRANSGAZ" SA Mediaş rating-ul pentru împrumuturi corporative pe termen lung BB+, cu perspectivă pozitivă.

2008-10-27

Directorul general al TRANSGAZ, d-l loan Rusu, gazda acestui important eveniment, a subliniat rolul pe care compania naţională de transport gaze naturale TRANSGAZ îl are atât în România cât şi în Europa, accentuând şi cu acest prilej obiectivele strategice şi de investiţii propuse de companie pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de transport gaze naturale şi alinierea acestuia la standardele internaţionale. 
Cu prilejul acestui eveniment şi în prezenţa atât a participanţilor cât şi a reprezenanţilor mass-media, în încheierea cuvântului său, d-l loan Rusu a prezentat în premieră, noua identitate vizuală a TRANSGAZ.

2008-10-07

SNTGN TRANSGAZ SA informează pe toţi cei interesaţi că în data de 7 octombrie 2008 a avut loc la sala Traube din Mediaş, P-ţa Regele Ferdinand I nr.16, Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor companiei. Ordinea de zi a şedinţelor a fost cea publicată prin convocator, iar hotărârile aprobate sunt ataşate prezentului raport curent.

Documente atasate:

2008-09-29

În data de 26 septembrie 2008 a avut loc la Budapesta, cea de-a doua masă rotundă la nivel executiv a Operatorilor Sistemelor de Transport privind conceptul NETS,unde TRANSGAZ Mediaş a semnat alături de companiile FGSZ Natural Gas Transmission Ltd din Ungaria, PLINACRO din Croaţia şi BH- GAS din Bosnia Herţegovina, MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE privind înfiinţarea unei Companii de Studiu menite să analizeze fezabilitatea conceptului NETS.
Proiectul NETS ( Noul Sistem de Transport European) este iniţiativa companiei ungare FGSZ, parte a grupului MOL, iniţiativă ce a fost lansată la finele anului 2007 şi care are drept scop final înfiinţarea unei companii regionale de transport gaze naturale prin interconectarea sistemelor de transport din regiune.Conceptul NETS se bazează pe interesul de a cataliza dezvoltarea infrastructurii regionale, creând o piaţă regională a gazelor eficientă şi de dimensiuni adecvate care să îmbunătăţească în mod semnificativ poziţia de piaţă a oricărui participant precum şi siguranţa în aprovizionare cu gaze naturale.

2008-09-25

In vederea respectării prevederilor art.25 din Legea gazelor nr.351/2004, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, în calitate de operator tehnico licenţiat al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale (SNT) din România îi revine obligaţia de a asigura implementarea, întreţinerea şi dezvoltarea unui sistem de monitorizare, comandă şi achiziţie de date din SNT ( SCADA).
Proiectul SCADA este susţinut de Comisia Europeană, care în anul 2005 a aprobat finanţarea din fonduri PHARE a "Studiului tehnico şi economic pentru sistemul SCADA aferent SNT", studiu ce a fost realizat de consorţiul de firme europene formatul din: AETS, RENCO S.p.A, SEIC SRL, în calitate de consultant, în baza contractului încheiat cu Autoritatea Contractantă care este Unitatea Centrală de Contractare şi Finanţare din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

2008-07-01

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate că în data de 1 iulie 2008, la Arad, a fost semnat cu FGSZ NATURAL GAS TRANSMISSION CLOSED COMPANY LIMITED BY SHARES din Ungaria "Acordul de Dezvoltare în Comun " privind interconectarea Sistemului Naţional de Transport gaze de înaltă presiune din Ungaria cu Sistemul Naţional de Transport gaze naturale din România, prin construirea conductei de interconectare pe ruta Szeged –Arad. Pe teritoriul României, conducta de interconectare având DN700/PN63 are o lungime de aproximativ 62km dintre punctul de conectare Horia (lângă Arad) şi punctul de frontieră Csanadpalota ( Nădlac) de la graniţa de stat dintre România şi Ungaria. Din cei 62 de km de conductă , a fost deja construit un tronson de 36,7km lungime între localităţile Horia şi Pecica.
Capacitatea maximă de transport a conductei de interconectare este de 4,4 mld mc/an corespunzător unui debit mediu orar de 500 mii mc/oră.

2008-07-01

Urmare a interesului manifestat de mass-media româneasca referitor la ultimele evoluţii ale proiectului NABUCCO,compania NABUCCO GAS PIPELINE INTERNAŢIONAL (NIC), in care SNTGN Transgaz SA Mediaş detine 16,67% din părtile sociale, a organizat în data de 30.06.2008, o masă rotundă cu reprezentanţii mass-media de la urmatoarele publicaţii / posturi de televiziune: Ziarul Financiar; Business Standard; Financiarul; Bursa; Capital; Money Channel.
La acest eveniment, din partea NABUCCO GAS PIPELINE INTERNATIONAL (NIC), au participat dl.Reinhard Mitschek-Director Executiv si dl.Christian Dolezal-ataşat de presă iar din partea SNTGN Transgaz SA a participat in calitate de invitat dl.Vlad Pavlovschi, Director Departament şi Procurist al NIC.

2008-06-30

Se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat venitul reglementat total aferent perioadei 1 iulie 2008-30 iunie 2009 (al doilea an din cadrul celei de a doua perioade de reglementare: 1 iulie 2007-30 iunie 2012) la valoarea de 1.149.668,58 mii lei, mai mare cu 20,35%, respectiv 194.387,58 mii lei, fată de perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008. Astfel, începând cu data de 1 iulie 2008, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş va aplica noile tarife pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale stabilite prin Ordinului ANRE nr. 72/26.06.2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale prin SNT, publicat în Monitorul oficial al româniei nr.479 din 27 iunie 2008.

Pagini