Comunicat

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează acţionarii şi investitorii că RAPORTUL ANUAL pentru anul 2007, va fi pus la dispoziţia publicului, astfel:

  • în formatul electronic -pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro începând cu data de 23.04.2008;
  • în forma scrisă - la sediul social al TRANSGAZ SA, din Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr. 1, judeţul Sibiu începând cu data de 23.04.2008

Raportul anual cuprinde:

  1. Situaţiile financiare individuale anuale auditate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007;
  2. Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2007;
  3. Raportul auditorilor independenţi asupra situaţiilor financiare anuale pentru anul 2007;
  4. Declaraţia conducerii societăţii cu privire la situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007.
Data