Anunț - ”Conductă de transport gaze naturale  20” Plătăreşti – Bălăceanca. Reconsiderare traseu conductă“

Anunț Decizie Etapa de încadrare proiect ”Conductă de transport gaze naturale  20” Plătăreşti – Bălăceanca.
Reconsiderare traseu conductă“

Data