Limite de funcționare ale SNT

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

- Starea optimă a SNT: LP = 41,0 ± 1,0 mil.Sm3 = 439.971.000 ± 10.731.000 kWh

- Starea normală a SNT: LP = 38,0 ÷ 44,0 mil.Sm3 = 407.778.000 ± 472.164.000 kWh

- Stări de dezechilibru pentru SNT: LP este cuprins între 33,0 ÷ 38,0 mil.Sm3 = 354.123.000 ± 407.778.000 kWh sau LP este cuprins între 44,0 ÷ 46,0 mil.Sm3 = 472.164.000 ± 493.626.000 kWh

- Stări de risc pentru SNT: LP < 33,0 mil.Sm3 = 354.123.000 kWh  sau LP > 46,0 mil.Sm3 = 493.626.000 kWh

Notă1: În intervalul 31.10.2017 - 01.11.2017, SNTGN Transgaz S.A. a extras 32.010.000 kWh (aproximativ 3 milioane Sm3) pentru a aduce valoarea Line Pack-ului la o valoare cât mai apropiată de Line Pack-ul optim în sezonul rece (această cantitate de 32.010.000 kWh a fost injectată în depozitele de înmagazinare în perioada aprilie – mai 2017 pentru a aduce valoarea Line Pack-ului la o valoare cât mai apropiată de Line Pack-ul optim în sezonul cald).

Notă2: Starea de dezechilibru pentru SNT, așa cum este menționată mai sus (când LP este cuprins între 33,0 ÷ 38,0 mil.Sm3 = 354.123.000 ± 407.778.000 kWh sau LP este cuprins între 44,0 ÷ 46,0 mil.Sm3 = 472.164.000 ± 493.626.000 kWh), nu are ca și consecință efectivă o stare de pericol cu privire la transportul gazelor în sistemul național de transport gaze ci este o consecință directă a unor stări și consumuri excepționale.

O astfel de clasificare stabilește punctul de plecare de la care Operatorul Sistemului Național de Transport începe să ia măsurile prevăzute de Regulamentele europene și legislația națională, în vederea menținerii în parametrii optimi transportul de gaze la nivel național.

Notă3: Valorile în unități de energie corespund puterii calorifice medii (pe punctele de intrare în SNT) aferente anului calendaristic 2017: PCS=10,731 kWh/Sm3.