Rezervare de capacitate incrementală în SNT

Rezervare de capacitate incrementală în SNT prin derularea proceselor de capacitate incrementală având ca obiect puncte de intrare/ieșire în/din SNT, altele decât punctele de interconectare, ce urmează a fi create/dezvoltate prin intermediul proiectelor incluse în planurile de investiții și de dezvoltare a SNT pentru următorii 10 ani.

 1. Aviz ANRE nr 13_22062017 procedura rezervare capacitate puncte viitoare
 2. Cerere pentru capacitate incrementală (formular)
 3. Documente care atestă eligibiltatea solicitanților – (listă)
 4. Declarație pe propria răspundere – privind eligibilitatea – (formular)
 5. Declarație pe propria răspundere - privind calitatea gazelor – (formular)

Procesul de capacitate incrementală - PM VADU – Etapa neangajantă

 1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală pentru PM VADU– Etapa neangajantă;
 2. Informații privind desfășurarea procesului de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare în SNT din Marea Neagră – PM Vadu - Etapa neangajantă;
 3. Cerere pentru capacitate incrementală (formular - Etapa neangajantă)

Procesul de rezervare de capacitate incrementală - PM VADU – Etapa angajantă

 1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală pentru PM VADU – Etapa angajantă
 2. Documentația privind desfășurarea procesului de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare în SNT din Marea Neagră – PM Vadu - Etapa angajantă
 3. Cerere de rezervare capacitate incrementală (formular - Etapa angajantă)
 4. Contract-cadru de transport pentru rezervarea de capacitate incrementală
  Actualizare Anexa 2 la Documentatie: Contract-cadru de transport pentru rezervarea de capacitate incrementală
 5. Anexa la contractul de transport  - Art.10 (formular)
 6. Documente care atestă eligibilitatea solicitanților (listă)
 7. Declarația pe propria răspundere – privind eligibilitatea (formular)
 8. Declarația pe propria răspundere – privind calitatea gazelor (formular)
 9. Anunț privind încheierea procesului de rezervare de capacitate incrementală pentru PM VADU;

Procesul de capacitate incrementală - PM TUZLA – Etapa neangajantă

 1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală pentru PM TUZLA – Etapa neangajantă;
 2. Informații privind desfășurarea procesului de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare în SNT din Marea Neagră – PM Tuzla - Etapa neangajantă;
 3. Cerere pentru capacitate incrementală (formular - Etapa neangajantă)